Sezon koncertowy 2017/2018 - Luty 2018

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2018 12:00

W pro­gra­mie: uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów, wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go

Część arty­stycz­na:
Fryderyk Chopin — Andante spia­na­to i Polonez Es-dur op. 22 na for­te­pian solo
wyk. Sabina Bury

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny