Sezon koncertowy 2017/2018 - Luty 2018

WIECZÓR OPEROWY w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej

21/02/2018 18:00

Spektakl na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w ramach cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KART WSTĘPU BRAK

Wykonawcy:

 • Soliści — stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC:
  Łarina — Kamila Marynowicz (kla­sa prof. UMFC dr hab. Krystyny Jaźwińskiej-Dobosz)
  Tatiana — Małgorzata Pawłowska (kla­sa prof. dr hab. Ryszarda Cieśli)
  Olga — Justyna Ołów (kla­sa dr Magdaleny Idzik)
  Filipiewna, nia­nia — Zuzanna Nalewajek (kla­sa prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej)
  Eugeniusz Oniegin — Michał Janicki (kla­sa dr Roberta Gierlacha)
  Włodzimierz Leński — Jacek Szponarski (kla­sa prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej)
  ksią­żę Griemin — Karol Skwara (kla­sa prof. dr hab. Mikołaja Moroza)
  Triquet — Bartosz Szwaciński (kla­sa prof. dr hab. Roberta Cieśli)
  Zariecki — Edwin Nowak-Grelow (kla­sa prof. dr hab. Jerzego Knetiga)
  Los — Weronika Szczurowska (rola nie­ma)
 • Chór Kameralny UMFC
 • Chopin University Dance Company
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • RAFAŁ JANIAK — kie­row­nic­two muzycz­ne / dyry­gent
 • Ryszard Cieśla — reży­se­ria
 • Karolina Fandrejewska — sce­no­gra­fia / kostiu­my
 • Paulina Góral — reży­se­ria świa­teł
 • Aleksandra Dziurosz — cho­re­ogra­fia / ruch sce­nicz­ny
 • Monika Kolasińska — kore­pe­ty­tor soli­stów
 • Krzysztof Kusiel-Moroz — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Bartosz Martyna — asy­stent reży­se­ra
 • Maria Kuleszo — tłu­ma­cze­nie i reali­za­cja tek­stu do wyświe­tle­nia

W pro­gra­mie: Piotr Czajkowski – Eugeniusz Oniegin

Partner: Teatr Wielki — Opera Narodowa
Sponsorzy: Yarus Invested Limited, Taxways Group

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej

Bezpłatne kar­ty wstę­pu dostęp­ne w Chopin University Press na dwa tygo­dnie przed wyda­rze­niem (od 9 lute­go). Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż — pró­ba
Fotoreportaż