Sezon koncertowy 2017/2018 - Luty 2018

KONCERT PRAWYKONAŃ
Mikołaj Majkusiak, Dariusz Przybylski, Katarzyna Szwed, Ignacy Zalewski

18/02/2018 17:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Wykonawcy:

  • # Ensemble: Ania Karpowicz — flet, flet pic­co­lo, Adam Eljasiński — klar­net, Oliwier Andruszczenko — klar­net baso­wy, Wojciech Psiuk — sak­so­fo­ny, Paweł Janas — akor­de­on, Leszek Lorent — per­ku­sja, Dariusz Przybylski — orga­ny Hammonda, Krzysztof Kozłowski — for­te­pian, Wojciech Błażejczyk — gita­ra elek­trycz­na, Marta Grzywacz — głos, Kamila Wąsik-Janiak — skrzyp­ce, Marta Piórkowska — skrzyp­ce, Aleksandra Demowska-Madejska — altów­ka, Dominik Płociński — wio­lon­cze­la, Ignacy Zalewski — dyry­gent
  • Gościnnie: Joanna Freszel — sopran, BRZEZINA-KOTZ DUO: Łukasz Brzezina — akor­de­on, Celina Kotz — skrzyp­ce

W pro­gra­mie:

  • Mikołaj Majkusiak – Sonata na skrzyp­ce i akor­de­on (2015)
  • Katarzyna Szwed – Ja, rze­ka na sopran i zespół kame­ral­ny (2017)
  • Dariusz Przybylski – Chamber Concerto (2017, pre­mie­ra)
  • Ignacy Zalewski – II Koncert kame­ral­ny. Pamięci Zniknionego (2017, pre­mie­ra)

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Leszek Lorent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Koncert dofi­nan­so­wa­no w ramach pro­gra­mu Kompozytor-Rezydent Instytutu Muzyki i Tańca 2017–2018

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż