Sezon koncertowy 2017/2018 - Luty 2018

PERKUSYJNY KARNAWAŁ

07/02/2018 19:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji z cyklu PERKUSJA, PERKUSJA…

Wykonawcy: Michał Bator, Jan Gralla, Yauheni Karetka, Rafał Kozyra, Jarema Jarosiński, Tamara Kurkiewicz, Agata Partyka, Miłosz Pękala, Pavel Vasilenia

W pro­gra­mie

  • suita tań­ców afry­kań­skich: Djaa, Kassa
  • Aurél Holló — Josè / beFORe JOHN 5
  • Per Nørgård — Whirls
  • 三木 稔 / Minoru Miki — Marimba Spiritual (1983–1984) na marim­bę solo i trio per­ku­syj­ne
  • suita tań­ców bra­zy­lij­skich: Pagode, Bartucada

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Stanisław Skoczyński, ad. dr Miłosz Pękala

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu dostęp­ne na dwa tygo­dnie przed kon­cer­tem

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż