Sezon koncertowy 2017/2018 - Styczeń 2018

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

GŁOSY. POGŁOSY. GŁOŚNIKI

14/01/2018 17:00

Koncert Studia Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego

Program kon­cer­tu wypeł­nią utwo­ry i pro­jek­ty mul­ti­me­dial­ne, któ­rych głów­nym tema­tem będą gło­sy – wzmoc­nio­ne, prze­two­rzo­ne, posze­rzo­ne, zwie­lo­krot­nio­ne, znie­kształ­co­ne, naśla­do­wa­ne, syn­te­zo­wa­ne. Autorami pro­jek­tów będą stu­den­ci, absol­wen­ci oraz wykła­dow­cy uczel­ni.

Autorzy pro­jek­tów: Maciej Sułecki, Dominik Lasota, Zuzanna Koziej, Bartosz Kowalski, Zuzanna Falkowska, Marcin Marchewka, Desirée Martin, Marcin Jachim, Violeta Romero Morales

Opieka arty­stycz­na: as. Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra