Sezon koncertowy 2017/2018 - Styczeń 2018

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

KOLĘDOWE MELODIE… KARNAWAŁOWE RYTMY…

07/01/2018 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

 • Chór Młodzieżowy i Zespół Instrumentalny Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, Rafał Szymański — dyry­gent
 • Chór KERYX przy Parafii św. Ducha w Warszawie, Łucja Dobrowolska — dyry­gent

W pro­gra­mie: kolę­dy, pasto­rał­ki, pie­śni i pio­sen­ki

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Karty wstę­pu dostęp­ne od 18 grud­nia 2017 r. Sklep Chopin University Press w okre­sie przed­świą­tecz­nym czyn­ny: 18–20 grud­nia w godz. 12:00–19:00 oraz 22 grud­nia w godz. 11:00–16:00. Sprzedaż poświą­tecz­na roz­po­czy­na się 3 stycz­nia 2018 r.

 

NASI LAUREACI

08/01/2018 19:00

Wykonawcy:

 • Hasmik Sahakyan — sopran
 • Paweł Trojak — bary­ton
 • NUOVO MONDO QUINTET: Adam Goździewski — for­te­pian, Kornelia Figielska — skrzyp­ce, Aleksander Smakosz — skrzyp­ce, Joanna Ławcewicz-Musialik — altów­ka, Aneta Stefańska — wio­lon­cze­la
 • THE WHOOP GROUP: Jakub Muras — sak­so­fon sopra­no­wy, Mateusz Dobosz — sak­so­fon alto­wy, Krzysztof Koszowski — sak­so­fon teno­ro­wy, Szymon Zawodny — sak­so­fon bary­to­no­wy

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Karty wstę­pu dostęp­ne od 18 grud­nia 2017 r. Sklep Chopin University Press w okre­sie przed­świą­tecz­nym czyn­ny: 18–20 grud­nia w godz. 12:00–19:00 oraz 22 grud­nia w godz. 11:00–16:00. Sprzedaż poświą­tecz­na roz­po­czy­na się 3 stycz­nia 2018 r.

 

KONCERT JAZZOWY

10/01/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • TRIO STRYJO: Nikola Kołodziejczyk — for­te­pian, Maciej Szczyciński — kon­tra­bas, Sebastian Frankiewicz — per­ku­sja

W pro­gra­mie: impro­wi­za­cje – echa naj­now­szej pły­ty zespo­łu zaty­tu­ło­wa­nej A VISTA SOCIAL CLUB

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Bilety dostęp­ne od 3 stycz­nia 2018 r. Sklep Chopin University Press w okre­sie przed­świą­tecz­nym czyn­ny: 18–20 grud­nia w godz. 12:00–19:00 oraz 22 grud­nia w godz. 11:00–16:00. Sprzedaż poświą­tecz­na roz­po­czy­na się 3 stycz­nia 2018 r.

 

GŁOSY. POGŁOSY. GŁOŚNIKI

14/01/2018 17:00

Koncert Studia Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego

Program kon­cer­tu wypeł­nią utwo­ry i pro­jek­ty mul­ti­me­dial­ne, któ­rych głów­nym tema­tem będą gło­sy – wzmoc­nio­ne, prze­two­rzo­ne, posze­rzo­ne, zwie­lo­krot­nio­ne, znie­kształ­co­ne, naśla­do­wa­ne, syn­te­zo­wa­ne. Autorami pro­jek­tów będą stu­den­ci, absol­wen­ci oraz wykła­dow­cy uczel­ni.

Opieka arty­stycz­na: as. Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

KAMERALNE SPOTKANIA

15/01/2018 19:00

Koncert dwóch Katedr Kameralistyki Fortepianowej – Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Wykonawcy: stu­den­ci UMFC i AM Łódź

W pro­gra­mie: Dmitrij Szostakowicz, Robert Schumann

Opieka arty­stycz­na: as. Bartosz Bednarczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

GERSHWIN FOREVER
Koncert w 120. rocznicę urodzin Kompozytora

17/01/2018 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Daniela Ozdarska — wokal
 • Łukasz Lipski — wokal
 • Chopin University Big Band
 • Piotr Kostrzewa — band leader

W pro­gra­mie: George Gershwin

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

 

IDIOM NARODOWY W MUZYCE POLSKIEJ

21/01/2018 17:00

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

Wykonawcy: stu­denc­kich zespo­łów kame­ral­nych

W pro­gra­mie m.in.: Franciszek Lessel, Ignacy Feliks Dobrzyński, Stanisław Moniuszko, Zygmunt Noskowski, Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

W KRĘGU MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ

22/01/2018 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy: stu­den­ci klas kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej

W pro­gra­mie: Antonín Dvořák, Michaił Glinka, Bohuslav Martinů

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Beata Szebesczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

BYŁEM TU, FRYDERYK

24/01/2018 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • KWADROFONIK: Emilia Sitarz — for­te­pian, Bartłomiej Wąsik — for­te­pian, Magdalena Kordylasińska — per­ku­sja, Miłosz Pękala — per­ku­sja

W pro­gra­mie: autor­skie opra­co­wa­nia zespo­łu pol­skich melo­dii ludo­wych i wybra­nych dzieł Fryderyka Chopina

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł