Sezon koncertowy 2017/2018 - Grudzień 2017

KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH UMFC

18/12/2017 17:00

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC
Organizator: Katedra Instrumentów Dętych

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
Bezpłatne kar­ty wstę­pu do odbio­ru w foy­er Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej na godzi­nę przed kon­cer­tem

KANTATY NA ADWENT I BOŻE NARODZENIE GEORGA PHILIPPA TELEMANNA

18/12/2017 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Wykonawcy:

 • Magdalena Pikuła — sopran
 • Liu Yang — sopran
 • Jevgenija Babič — alt
 • Rafał Tomkiewicz — kon­tra­te­nor
 • Paweł Kowalewski — tenor
 • Marcel Legun — bas
 • Tomasz Ślusarczyk — trąb­ka
 • Bernard Niezgoda — trąb­ka
 • Kamil Zwoliński — trąb­ka
 • Zespół Wokalny „Ars Chori”, Zbigniew Tupczyński — kie­row­nic­two arty­stycz­ne, Beata Kozyra-Paulska — przy­go­to­wa­nie chó­ru, dyry­gent w kan­ta­cie TWV 1:1451
 • Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC z udzia­łem Gości, Lilianna Stawarz — kie­row­nic­two arty­stycz­ne, dyry­gent

W pro­gra­mie: Georg Philipp Telemann

 • Ouverture-Suite in D TWV 55:D 18 na 2 trąb­ki, kotły, orkie­strę smycz­ko­wą i bas­so con­ti­nuo
 • Gelobet seist du, Jesu Christ TWV 1:612 na soli­stów, chór i orkie­strę
  kan­ta­ta na dru­gi dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • Das ist je gewis­slich wahr TWV 1:183 na soli­stów, chór i orkie­strę
  kan­ta­ta na 3. nie­dzie­lę adwen­tu
 • Concerto in D na 3 trąb­ki, kotły, 2 obo­je, orkie­strę smycz­ko­wą i bas­so con­ti­nuo TWV54:D4
 • Uns ist ein Kind gebo­ren TWV 1:1451 na soli­stów, chór i orkie­strę
  kan­ta­ta na pierw­szy dzień Świąt Bożego Narodzenia z cyklu „Geistliches Singen und Spielen” (1710/1711)

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC, dr hab. Agata Sapiecha, dr hab. Artur Stefanowicz, dr Robert Gierlach, dr hab. Tytus Wojnowicz, dr Tomasz Ślusarczyk, mgr Tomasz Pokrzywiński, mgr Beata Kozyra-Paulska, Zbigniew Tupczyński, prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż