Sezon koncertowy 2017/2018 - Grudzień 2017

STANISŁAW MORYTO
Koncert monograficzny

06/12/2017 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Marzena Michałowska — sopran
 • Konrad Skolarski — for­te­pian
 • Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Chór Mieszany UMFC
 • Krzysztof Kusiel-Moroz, Wanda Tchórzewska-Kapała — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Chopin University Chamber Orchestra
 • RAFAŁ JANIAK — dyry­gent

W pro­gra­mie: Stanisław Moryto

 • Uwertura na orkie­strę „Rok 1410” (2010)
 • Koncert na wio­lon­cze­lę i orkie­strę smycz­ko­wą (1992)
 • 5 mazur­ków na for­te­pian (2017, pra­wy­ko­na­nie)
 • Stabat Mater na sopran, chór mie­sza­ny i orkie­strę sym­fo­nicz­ną (1999)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż