Sezon koncertowy 2017/2018 - Grudzień 2017

OD MARSZA TURECKIEGO DO TAŃCÓW POLSKICH

05/12/2017 19:00

 

NASI ABSOLWENCI

w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Joanna Ławrynowicz - for­te­pian

 

W pro­gra­mie: Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenc Liszt, Fryderyk Chopin

Gość specjalny DAN FORNERO (USA)

05/12/2017 19:30

Wykonawcy:

  • Dan Fornero — trąb­ka
  • Chopin University Big Band pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy

Koordynator: Jakub Waszczeniuk
Organizator: Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu wyda­wa­ne od 27 XI 2017 w Chopin University Press

Workshop — 6 grud­nia 2017, g. 10:00–13:00 i 14:30–17:00, Audytorium im. K. Szymanowskiego, wstęp wol­ny

Afisz