Sezon koncertowy 2017/2018 - Grudzień 2017

II KONCERT KAMERALNY

01/12/2017 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Roman Palester, Taniec pol­ski z bale­tu Pieśń o zie­mi (1955)
  wyk. Agnieszka Marucha — skrzyp­ce, Ewa Skardowska — for­te­pian
 • Roman Palester, 2 Etiudy na for­te­pian (1945 i 1943)
  wyk. Grzegorz Marek Prokopczuk (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie) — for­te­pian
 • Roman Palester, Sonata na dwo­je skrzy­piec i for­te­pian (1939), cz. I Allegro ani­ma­to assai
  wyk. Joanna Kawalla — skrzyp­ce, Agnieszka Marucha — skrzyp­ce, Yuka Hattori — for­te­pian
 • Roman Palester, Duety na dwo­je skrzy­piec – nr 1, 3, 4, 5, 8 (1965)
  wyk. Agnieszka Marucha — skrzyp­ce, Rafał Zambrzycki — skrzyp­ce
 • Roman Palester, Trio na flet, altów­kę i har­fę (1965)
  wyk. Carina Coste — flet, Natalia Reichert — altów­ka, Temina Cadi Sulumuna — har­fa

Organizator: Katedra Teorii Muzyki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Koncert w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „SŁUCH ABSOLUTNY ROMANA PALESTRA”, 29 listo­pa­da — 2 grud­nia 2017

 

MUZYKA FORTEPIANOWA TWÓRCÓW WARSZAWSKIEJ UCZELNI MUZYCZNEJ

03/12/2017 17:00

Koncert Katedry Edukacji Muzycznej i Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego w ramach jubileuszu 90-lecia istnienia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wykonawca: Marcin Tadeusz Łukaszewski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Piotr Perkowski – Maski  (1927)
 • Tomasz Sikorski — Autograf (1980)
 • Grażyna Bacewicz – 10 etiud (1956)
 • Marian Borkowski — Toccata (1962)
 • Marian Sawa — Scherzino (1983)
 • Wojciech Szmidt – Poema espres­sio­ni­sti­ca (2013)
 • Bartosz Kowalski-Banasewicz – Etiuda kon­cer­to­wa (2001)
 • Anna Ignatowicz-Glińska – Kołysanka dla A (2002)
 • Jakub Szafrański — Toccata Hoffata (2017)
 • Andrzej Karałow – Preludium (pol­skie pra­wy­ko­na­nie) i Hymn (2013)
 • Paweł Łukaszewski – Dwa pre­lu­dia (1989–1992): Preludium I Die Leiden des jun­gen Werthers (1992), Preludium II Ligeia (1989)
 • Marian Borkowski – Fragmenti (1962)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

DZIEŁA SKRZYPCOWE REKTORÓW WARSZAWSKIEJ UCZELNI
Od Elsnera do Moryto

04/12/2017 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Program i wyko­naw­cy:

 • Józef Elsner – Polonez D‑dur, Apolinary Kątski – Mazurek G‑dur
  wyk. Emilia Jarocka – skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Andrzeja Gębskiego), Grzegorz Skrobiński — for­te­pian
 • Emil Młynarski – Kołysanka
  wyk. Debora Kramarek – skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Krzysztofa Bąkowskiego), Aleksandra Dallali – for­te­pian
 • Emil Młynarski — Mazurek G‑dur
  wyk. Judyta Kluza — skrzyp­ce (kl. ad. dr hab. Janusza Wawrowskiego), Grzegorz Skrobiński — for­te­pian
 • Ignacy Jan Paderewski/Stanisław Barcewicz – Melodia G–dur
  wyk. Joanna Rybak – skrzyp­ce (kl. ad. dr hab. Janusza Wawrowskiego, Grzegorz Skrobiński — for­te­pian
 • Aleksander Zarzycki – Romans
  wyk. Kinga Zlot – skrzyp­ce (kl. ad. dr hab. Agnieszki Maruchy), Ewa Skardowska – for­te­pian
 • Aleksander Zarzycki – Mazurek G‑dur
  wyk. Aleksandra Grudzińska – skrzyp­ce (kl. ad. dr Jakuba Jakowicza0, Aleksandra Dallali – for­te­pian
 • Stanisław Moryto – Aria e Chorale na skrzyp­ce solo
  wyk. Karolina Miśkowiec – skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Romana Lasockiego)
 • Emil Młynarski – Polonez
  wyk. Zuzanna Budzyńska – skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Andrzeja Gębskiego), Szymon Ogryzek – for­te­pian (kl. kam. prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz
 • Henryk Melcer – Dumka – para­fra­za S. Moniuszki
  wyk. Anna Korczyńska – skrzyp­ce (kl. prof. Konstantego A. Kulki), Andrzej Guz – for­te­pian
 • Emil Młynarski — Mazur nr 2 op. 7
  wyk. Nikola Kiszczak – skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej), Yuka Mohri – for­te­pian (kl. kam. ad. dr hab. Joanny Maklakiewicz)
 • Emil Młynarski — Humoreska op. 4 nr 3
  wyk. Błażej Bębeńca – skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej), Yuka Mohri – for­te­pian (kl. kam. ad. dr hab. Joanny Maklakiewicz)
 • Tadeusz Paciorkiewicz – Andante con malin­co­nia
  wyk. Ayeong Heo – skrzyp­ce (kl. ad. dr hab. Agnieszki Maruchy), Ewa Skardowska – for­te­pian
 • Karol Szymanowski – „Źródło Aretuzy” z cyklu „Mity” op. 30
  wyk. Emilia Łapko –skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Sławomira Tomasika), Aleksandra Płaczek – for­te­pian (kl. kam. prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
 • Karol Szymanowski – „Pieśń Roksany”
  wyk. Aleksandra Błaszczyk – skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Tadeusza Gadziny), Aleksandra Dallali – for­te­pian
 • Karol Szymanowski – Nokturn i taran­te­la
  wyk. Jan Pietkiewicz – skrzyp­ce (kl. prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej), Aleksandra Dallali – for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

OD MARSZA TURECKIEGO DO TAŃCÓW POLSKICH

05/12/2017 19:00

 

NASI ABSOLWENCI

w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

 

Joanna Ławrynowicz - for­te­pian

 

W pro­gra­mie: Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenc Liszt, Fryderyk Chopin

Gość specjalny DAN FORNERO (USA)

05/12/2017 19:30

Wykonawcy:

 • Dan Fornero — trąb­ka
 • Chopin University Big Band pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy

Koordynator: Jakub Waszczeniuk
Organizator: Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu wyda­wa­ne od 27 XI 2017 w Chopin University Press

Workshop — 6 grud­nia 2017, g. 10:00–13:00 i 14:30–17:00, Audytorium im. K. Szymanowskiego, wstęp wol­ny

Afisz

 

STANISŁAW MORYTO
Koncert monograficzny

06/12/2017 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Marzena Michałowska — sopran
 • Konrad Skolarski — for­te­pian
 • Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Chór Mieszany UMFC
 • Krzysztof Kusiel-Moroz, Wanda Tchórzewska-Kapała — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Chopin University Chamber Orchestra
 • RAFAŁ JANIAK — dyry­gent

W pro­gra­mie: Stanisław Moryto

 • Uwertura na orkie­strę „Rok 1410” (2010)
 • Koncert na wio­lon­cze­lę i orkie­strę smycz­ko­wą (1992)
 • 5 mazur­ków na for­te­pian (2017, pra­wy­ko­na­nie)
 • Stabat Mater na sopran, chór mie­sza­ny i orkie­strę sym­fo­nicz­ną (1999)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT STUDENTÓW KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH I AKORDEONU ORAZ KATEDRY INSTRUMENTÓW BLASZANYCH AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

07/12/2017 17:30

Wykonawcy:

 • Jakub Łączak, Aleksandra Majda, Mateusz Woźniak, Karol Sikora, Krystyna Milaniak, Wisuwat Pruksavanich, Wojciech Kaszuba, Matej Steininger, Jakub Langrzyk, Michał Olearczyk
 • mgr Wioletta Fluda — for­te­pian

W pro­gra­mie: B. Romberg, G. Silvestrini, L. Bassi, E. Dolphy, C.M. v. Weber, Christian Lauba, Anthony Plog, Franz Strauss, Lars-Eric Larsson, Carlos Marques

Organizator: Katedra Instrumentów Dętych UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

 

I KONCERT KAMERALNY studentów Katedry Kameralistyki Fortepianowej

09/12/2017 19:00

Program : F. Chopin, F. Nowowiejski, W. Żeleński, H. Wieniawski, E. Młynarski, M. Karłowicz, L. Różycki

Autor pro­jek­tu: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Konferencja 200 lat pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej, 9–10 grud­nia, 2017 r.
Afisz kon­fe­ren­cji
Afisz kon­cer­tu

 

NOWA AWANGARDA
Koncert towarzyszący konferencji 200 LAT POLSKIEJ MUZYKI KAMERALNEJ

10/12/2017 17:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Jerzy Bauer — Divertimento w trzech „kawał­kach” na 2 for­te­pia­ny
  wyk. Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska
 • Andrzej Karałow — Through
  wyk. Andrzej Karałow — for­te­pian, Jacek Dziołak — klar­net, Małgorzata Wasiucionek — skrzyp­ce
 • Paweł Łukaszewski — Cykl pie­śni Haiku
  wyk. Anna Mikołajczyk-Niewiedział — sopran, Ewa Guz-Seroka — for­te­pian
 • Rafał Janiak — 5 pie­śni zdra­dzo­nej
  wyk. Joanna Freszel — sopran, Roksana Kwaśnikowska — skrzyp­ce, Filip Syska — wio­lon­cze­la, Agata Salwińska — har­fa, Łukasz Piotrowski — per­ku­sja, Przemysław Marcyniak — dyry­gent
 • Aleksander Kościów — The Book of Teraa
  wyk. Sekstet wokal­ny proMODERN: Ewelina Rzezińska, Ewa Puchalska, Łucja Szablewska, Piotr Pieron, Krzysztof Chalimoniuk, Andrzej Marusiak, Aleksander Dębicz — for­te­pian

Autor pro­jek­tu: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Konferencja 200 lat pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej, 9–10 grud­nia, 2017 r.

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

BERLIN–WARSZAWA

11/12/2017 19:00

Koncert w wykonaniu studentów Universität der Künste Berlin (UdK) i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC)

Wykonawcy:

 • Daria Tudor — for­te­pian, Mao Konishi — skrzyp­ce (stu­den­ci UdK)
 • Kornelia Figielska — I skrzyp­ce, Karolina Gutowska — II skrzyp­ce, Agnieszka Podłucka — altów­ka, Agata Bąk — wio­lon­cze­la (stu­den­ci UMFC)

W pro­gra­mie:

 • Franz Schubert — Kwartet smycz­ko­wy g‑moll D. 173
 • Claude Debussy — Sonata na skrzyp­ce i for­te­pian
 • Juliusz Zarębski – Kwintet for­te­pia­no­wy g‑moll op. 34

Opieka arty­stycz­na: prof. Frank-Immo Zichner, prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Projekt przy wspar­ciu Senatu Berlina w ramach Partnerstwa Miast Berlin–Warszawa

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

 

 

 

 

KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH UMFC

12/12/2017 17:00

Wykonawcy:

 • Ada Orlikowska – flet
 • Piotr Thieu-Quang — klar­net
 • Szymon Michalik — fagot
 • Paulina Młynarska – sak­so­fon
 • Szymon Gwóźdź – trąb­ka
 • Oleksii Prun – wal­tor­nia
 • Patryk Makowski – puzon
 • Paweł Płaczkowski – tuba
 • Agnieszka Kopacka, Mariann Waszkiewicz, Radosław Sobczak – for­te­pian

W pro­gra­mie: M. Amold, F. Busoni, C. Debussy, J. Francaix, A. Honegger, O. Taktakishvili, C. M Weber
Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC
Organizator: Katedra Instrumentów Dętych

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
Bezpłatne kar­ty wstę­pu do odbio­ru w foy­er Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej na godzi­nę przed kon­cer­tem

Afisz

 

KONCERT SYMFONICZNY
Młodość… „Żar szlachetnych dążeń, najlepszy kwiat życia” (Lermontow)

13/12/2017 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Leszek Lorent — per­ku­sja
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • JANUSZ PRZYBYLSKI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Aram Chaczaturian – Suita z muzy­ki do dra­ma­tu „Maskarada” Michaiła Lermontowa na orkie­strę sym­fo­nicz­ną
 • Ignacy Zalewski – Symfonia kon­cer­tu­ją­ca na per­ku­sję i orkie­strę
 • Georges Bizet – Symfonia C‑dur GB 115; WD 33 na orkie­strę sym­fo­nicz­ną

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

CHOPIN CHAMBER ACADEMY FESTIVAL

16/12/2017 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Juliusz Zarębski – Kwintet for­te­pia­no­wy g‑moll op. 34 (1885)
  wyk. Piotr Bajak – for­te­pian, Anna Maria Staśkiewicz – skrzyp­ce, Agata Krystek– skrzyp­ce, Mateusz Doniec – altów­ka, Filip Sporniak  – wio­lon­cze­la
 • Dymitr Szostakowicz – Kwintet for­te­pia­no­wy g‑moll op. 57 (1940)
  wyk. Igor Kret – for­te­pian, Mateusz Konopelski – skrzyp­ce, Jan Pietkiewicz – skrzyp­ce, Katarzyna Budnik-Gałązka – altów­ka, Krystyna Wiśniewska – wio­lon­cze­la
 • Franz Schubert – Kwintet smycz­ko­wy C- dur D. 956 (1828)
  wyk. Roksana Kwaśnikowska – skrzyp­ce, Karolina Gutowska – skrzyp­ce, Agnieszka Podłucka – altów­ka, Marcel Markowski – wio­lon­cze­la, Adam Mazurek – wio­lon­cze­la

Opieka arty­stycz­na: as. Łukasz Chrzęszczyk, as. Grzegorz Skrobiński

Organizator: Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Sala Koncertowa
Wstęp wol­ny

Afisz

 

HOMMAGE Á ROLAND DYENS

17/12/2017 17:00

Koncert gościnny studentów Akademii Muzycznej w Krakowie

Program i wyko­naw­cy:

 • Roland Dyens — Songe Capricorne
  wyk. Karol Mach (kla­sa dr. Miłosza Mączyńskiego)
 • Roland Dyens – Saudade No 3
  wyk. Lucie Nesvadbová (kla­sa dr hab. Michała Nagya)
 • Roland Dyens — Flying Wigs
  wyk. Martyna Ciesielska (kla­sa st. wykł. Krzysztofa Sadłowskiego)
 • Antonio Carlos Jobim – Felicidade, opra­co­wa­nie — Roland Dyens
  wyk. Dmytro Holovenko (kla­sa st. wykł. Krzysztofa Sadłowskiego)
 • Edith Piaf, Marguerite Monnot — “L’hymne à l’a­mo­ur”
  Michel Rivgauche, Angel Cabral, Enrique Dizeo — “La Foule”, opra­co­wa­nie — Roland Dyens
  wyk. Maria Korzeniowska (kla­sa dr hab. Michała Nagya)
 • Roland Dyens — Côte Nord, cz.1 Danish Time
  wyk. Dmytro Holovenko, Radosław Wieczorek (kla­sa prof. Janusza Sochackiego)
 • Ariel Ramirez - Alfonsina y el mar, opra­co­wa­nie — Roland Dyens
  wyk. Maria Korzeniowska, Lucie Nesvadbová, Paulina Pietrusza (kla­sa dr. Miłosza Mączyńskiego), Ilona Skowrońska (kla­sa prof. Janusza Sochackiego)

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Michał Nagy

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

CHOPIN CHAMBER ACADEMY FESTIVAL

17/12/2017 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Wojciech Kilar — Kwintet na instru­men­ty dęte (1952)
 • Francis Poulenc — Sekstet na kwin­tet dęty i for­te­pian FP 100 (1939)
  wyk. Arkadiusz Krupa — obój, Karina Kamizela – flet, Piotr Thieu Quang – klar­net, Dariusz Thieu Quang – wal­tor­nia, Adam Ostrowski – fagot, Zuzanna Pietrzak – for­te­pian
 • Edward Elgar – Serenada na smycz­ki op. 20 (1892)
 • Krzysztof Penderecki – Trzy utwo­ry w daw­nym sty­lu (1963)
 • Krzysztof Penderecki – Sinfonietta (1992)
  wyk. Chopin University Chamber Orchestra, Jakub Haufa – kon­cert­mistrz, pro­wa­dze­nie od pul­pi­tu

Opieka arty­stycz­na: as. Łukasz Chrzęszczyk, as. Grzegorz Skrobiński

Organizator: Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Sala Koncertowa
Wstęp wol­ny

Afisz

 

KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH UMFC

18/12/2017 17:00

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC
Organizator: Katedra Instrumentów Dętych

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
Bezpłatne kar­ty wstę­pu do odbio­ru w foy­er Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej na godzi­nę przed kon­cer­tem

KANTATY NA ADWENT I BOŻE NARODZENIE GEORGA PHILIPPA TELEMANNA

18/12/2017 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Wykonawcy:

 • Magdalena Pikuła — sopran
 • Liu Yang — sopran
 • Jevgenija Babič — alt
 • Rafał Tomkiewicz — kon­tra­te­nor
 • Paweł Kowalewski — tenor
 • Marcel Legun — bas
 • Tomasz Ślusarczyk — trąb­ka
 • Bernard Niezgoda — trąb­ka
 • Kamil Zwoliński — trąb­ka
 • Zespół Wokalny „Ars Chori”, Zbigniew Tupczyński — kie­row­nic­two arty­stycz­ne, Beata Kozyra-Paulska — przy­go­to­wa­nie chó­ru, dyry­gent w kan­ta­cie TWV 1:1451
 • Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC z udzia­łem Gości, Lilianna Stawarz — kie­row­nic­two arty­stycz­ne, dyry­gent

W pro­gra­mie: Georg Philipp Telemann

 • Ouverture-Suite in D TWV 55:D 18 na 2 trąb­ki, kotły, orkie­strę smycz­ko­wą i bas­so con­ti­nuo
 • Gelobet seist du, Jesu Christ TWV 1:612 na soli­stów, chór i orkie­strę
  kan­ta­ta na dru­gi dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • Das ist je gewis­slich wahr TWV 1:183 na soli­stów, chór i orkie­strę
  kan­ta­ta na 3. nie­dzie­lę adwen­tu
 • Concerto in D na 3 trąb­ki, kotły, 2 obo­je, orkie­strę smycz­ko­wą i bas­so con­ti­nuo TWV54:D4
 • Uns ist ein Kind gebo­ren TWV 1:1451 na soli­stów, chór i orkie­strę
  kan­ta­ta na pierw­szy dzień Świąt Bożego Narodzenia z cyklu „Geistliches Singen und Spielen” (1710/1711)

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC, dr hab. Agata Sapiecha, dr hab. Artur Stefanowicz, dr Robert Gierlach, dr hab. Tytus Wojnowicz, dr Tomasz Ślusarczyk, mgr Tomasz Pokrzywiński, mgr Beata Kozyra-Paulska, Zbigniew Tupczyński, prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT WIGILIJNY

20/12/2017 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

BILETÓW BRAK

Wykonawcy:

 • Adam Kowalski — orga­ny
 • Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy UMFC, Jakub Hutek — dyry­gent
 • Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, Przemysław Zych — dyry­gent

W pro­gra­mie: pol­skie kolę­dy i pasto­rał­ki w aran­ża­cjach chó­ral­nych, instru­men­tal­nych i wokal­no-instru­men­tal­nych

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż, cz. 1
Fotoreportaż, cz. 2