Sezon koncertowy 2017/2018 - Listopad 2017

I KONCERT KAMERALNY

30/11/2017 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Roman Palester, Sonatina na 4 ręce (1940)
  wyk. Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło & Katarzyna Ewa Sokołowska — for­te­pian
 • Roman Palester, Trzy pie­śni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na sopran i for­te­pian (1930): Żółta pieśń, Gil i sro­ka, Jak się naj­le­piej opę­dzać od szer­sze­nia
  wyk. Joanna Freszel — sopran, Katarzyna Ewa Sokołowska — for­te­pian
 • Roman Palester, I Sonata for­te­pia­no­wa (1970–71)
  wyk. Jakub Tchorzewski — for­te­pian
 • Roman Palester, 10 Preludiów na for­te­pian (1954/63)
  wyk. Jakub Tchorzewski — for­te­pian
 • Roman Palester, Concertino na sak­so­fon alto­wy i orkie­strę smycz­ko­wą / wer­sja z for­te­pia­nem (1938/1947)
  wyk. Alina Mleczko — sak­so­fon, Maciej Piszek — for­te­pian

Organizator: Katedra Teorii Muzyki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Koncert w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „SŁUCH ABSOLUTNY ROMANA PALESTRA”, 29 listo­pa­da — 2 grud­nia 2017