Sezon koncertowy 2017/2018 - Listopad 2017

KONCERT SYMFONICZNY

29/11/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

  • Agata Szymczewska — skrzyp­ce
  • Orkiestra Symfoniczna UMFC
  • VLADIMIR KIRADJIEV — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • Karol Szymanowski – I Koncert op. 35 na skrzyp­ce i orkie­strę
  • Roman Palester – Piccolo con­cer­to na orkie­strę
  • Francis Poulenc – Sinfonietta FP 141 na orkie­strę

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Koncert w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „SŁUCH ABSOLUTNY ROMANA PALESTRA”, 29 listo­pa­da — 2 grud­nia 2017

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż