Sezon koncertowy 2017/2018 - Listopad 2017

KIERUNKI IMPROWIZACJI
Koncert na zakończenie sympozjum „Od źródła do muzycznej interpretacji”

27/11/2017 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Wykonawcy:

  • Włodek Pawlik — for­te­pian
  • Marcin Zdunik — wio­lon­cze­la
  • Aleksander Dębicz — for­te­pian
  • Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn
  • Studencki zespół kame­ral­ny
  • Paweł Choina — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • W. Pawlik — Improwizacje
  • M. Zdunik, A. Dębicz — Podróż zimo­wa
  • J. Horovitz – Jazz Concerto na kla­we­syn, per­ku­sję i orkie­strę smycz­ko­wą

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Otwarcie sym­po­zjum: 27.11.2017, godz. 11:00
Organizator sym­po­zjum: Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż