Sezon koncertowy 2017/2018 - Listopad 2017

ARMONAS-USS DUO
Muzyka litewska

26/11/2017 17:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Wykonawcy:

  • Rimantas Armonas — wio­lon­cze­la
  • Irena Uss — for­te­pian
  • Litewska Akademia Muzyki i Teatru, Wilno

W pro­gra­mie:

  • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – 3 Preludia w wer­sji na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (opr. Juozas Čelkauskas)
  • Anatolijus Šenderovas – 4 minia­tu­ry op. 18 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Vytautas Germanavičius – 13 haiku na wio­lon­cze­lę i for­te­pian, 12 haiku na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Vytautas Barkauskas – Suite de con­cert op. 98 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Jurgis Juozapaitis – Nostalgia na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Bronius Kutavičius – Perpetuum mobi­le na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Anatolijus Šenderovas – 2 pie­śni Szulamitki na wio­lon­cze­lę i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż