Sezon koncertowy 2017/2018 - Listopad 2017

ARCYDZIEŁA MUZYKI LITURGICZNEJ

19/11/2017 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

 • Jakub Mróz — soli­sta
 • Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC
 • Zespół Orkiestrowy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
 • Aleksander Słojewski — dyry­gent
 • Chór „Pośrodku Żywota”
 • Justyna Stępień — sopran, Aneta Łukaszewicz — mez­zo­so­pran, Rafał Grozdew — tenor, Łukasz Rynkowski — bas-bary­ton
 • Zespół Orkiestrowy pod kie­run­kiem Mirosława Feldgebel — pozy­tyw
 • Jadwiga Terlecka-Małecka — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • John Rutter – Requiem na sopran, chór mie­sza­ny i orkie­strę
 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Completorium na chór i zespół instru­men­tal­ny
 • Szymon Ferdynand Lechleitner – Missa S. Laurenti (rekon­struk­cja: Jan Węcowski) na chór i zespół instru­men­tal­ny

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż