Sezon koncertowy 2017/2018 - Listopad 2017

MITY
Meksyk, Peru, Indie, Chiny

12/11/2017 17:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Wykonawcy:

 • Zuzanna Elster — har­fa
 • Leszek Lorent, Rafał Kozyra, Michał Bator — per­ku­sja
 • Anita Kander-Marchewka — flet
 • Eunho Chang, Kyeong-Yeon Seo — for­te­pian
 • Aruto Matsumoto — cze­le­sta
 • Jakub Muras — sak­so­fon
 • Marta Grzywacz — głos
 • Chór VRC
 • Joanna Maluga — dyry­gent
 • Chopin University Dance Company
 • Aleksandra Dziurosz — cho­re­ogra­fia
 • Bartosz Martyna — reży­se­ria, recy­ta­cje
 • Paula Jaszczyk — pro­jek­cje mul­ti­me­dial­ne
 • Mateusz Kajma — wizu­ali­za­cje
 • Andrzej Brzoska — reży­se­ria dźwię­ku

W pro­gra­mie:

 • Marcin Błażewicz – AS na har­fę i per­ku­sję
 • George Crumb – An Idyll for the Misbegotten na flet i 3 per­ku­sje
 • Alejandro Iglesias Rossi – Manchay Puitu na sopran, flet i 2 per­ku­sje
 • Piotr Tabakiernik – Xopancuicatl na chór, 3 per­ku­sje, sak­so­fon, har­fę, 2 for­te­pia­ny, cze­le­stę

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Leszek Lorent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Koncert w ramach Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji Mit i sym­bol w muzy­ce XX i XXI wie­ku, 12.11.2017, Nowa Sala Senatu UMFC

Afisz kon­fe­ren­cji