Sezon koncertowy 2017/2018 - Listopad 2017

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
Dominik Lasota, Andrzej Karałow, Jakub Krukowski, Michał Malec, Robert Prokopowicz, Żaneta Rydzewska, Ignacy Zalewski

05/11/2017 17:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Dominik Lasota — კვარტეტი na klar­net, skrzyp­ce, altów­kę i wio­lon­cze­lę
  Wyk. Mateusz Rajkowski – klar­net, Piotr Nermer – skrzyp­ce, Marcin Marchewka — altów­ka, Dominik Frankiewicz — wio­lon­cze­la
 • Michał Malec – Notturno na har­fę i per­ku­sję (2017)
  Wyk. Alina Łapińska — har­fa, Tamara Kurkiewicz — per­ku­sja.
 • Robert Prokopowicz – Wariacje na temat następ­stwa sied­miu dźwię­ków na for­te­pian
  Wyk. Marcin Pękała — for­te­pian
 • Żaneta Rydzewska – A com­pla­int na sopran, klar­net, wal­tor­nię, per­ku­sję i for­te­pian (2016)
  Wyk. Monika Łopuszyńska — sopran, Mateusz Rajkowski — klar­net, Dominik Karaszewski — wal­tor­nia, Tamara Kurkiewicz — per­ku­sja, Paweł Popko — for­te­pian
 • Andrzej Karałow – thro­ugh na skrzyp­ce, klar­net baso­wy z per­ku­sją oraz for­te­pian (2016)
  Wyk. Małgorzata Wasiucionek — skrzyp­ce, Jacek Dziołak – klar­net baso­wy, per­ku­sja, Andrzej Karałow – for­te­pian
 • Ignacy Zalewski – Mazurki nr 1 i 2 na for­te­pian (2012/2013)
  Wyk. Aleksander Dębicz — for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: as. Andrzej Karałow

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

WIECZÓR MUZYKI GITAROWEJ

06/11/2017 19:00

Wykonawcy:

 • Leszek Potasiński — gita­ra solo
 • WARSZAWSKIE TRIO GITAROWE: Andrzej Olewiński — gita­ra, Leszek Potasiński — gita­ra, Aleksander Wilgos — gita­ra

W pro­gra­mie: Sergio Assad, Paulo Bellinati, Roland Dyens, Manuel de Falla, Eduardo Falú, Egberto Gismonti, José Luis Merlin, Santiago de Murcia, Mariano Mores, Andrzej Olewiński, Remo Pignoni, Marco Pereira, Joaquín Turina

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

WIECZÓR FRANCUSKI
w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego

08/11/2017 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Philippe Giusiano — for­te­pian
 • Maciej Kułakowski — wio­lon­cze­la
 • Chopin University Chamber Orchestra
 • NICOLAS KRAUZE — dyry­gent
 • Chór Mieszany UMFC
 • Krzysztof Kusiel-Moroz — przy­go­to­wa­nie, dyry­gent
 • Zespół Instrumentalny UMFC
 • Tomasz Bińkowski — przy­go­to­wa­nie

W pro­gra­mie:

 • Ignacy Jan Paderewski – Suita G‑dur na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Fryderyk Chopin – II Koncert for­te­pia­no­wy f‑moll op. 21 w wer­sji z towa­rzy­sze­niem orkie­stry smycz­ko­wej (opr. David Walter)
 • Karol Beffa – Nuit mysti­que no. 4 na wio­lon­cze­lę i orkie­strę smycz­ko­wą (pra­wy­ko­na­nie)
 • Camille Saint-Saëns – I Koncert wio­lon­cze­lo­wy a‑moll op. 33 w wer­sji z towa­rzy­sze­niem orkie­stry smycz­ko­wej (opr. Monika Cybulska)
 • Ignacy Jan Paderewski — Hej, Orle Biały! w autor­skiej wer­sji na chór mie­sza­ny i zespół instru­men­tów dętych i per­ku­sję

Organizator Festiwalu: Fundacja „Ave Arte”

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

MITY
Meksyk, Peru, Indie, Chiny

12/11/2017 17:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Wykonawcy:

 • Zuzanna Elster — har­fa
 • Leszek Lorent, Rafał Kozyra, Michał Bator — per­ku­sja
 • Anita Kander-Marchewka — flet
 • Eunho Chang, Kyeong-Yeon Seo — for­te­pian
 • Aruto Matsumoto — cze­le­sta
 • Jakub Muras — sak­so­fon
 • Marta Grzywacz — głos
 • Chór VRC
 • Joanna Maluga — dyry­gent
 • Chopin University Dance Company
 • Aleksandra Dziurosz — cho­re­ogra­fia
 • Bartosz Martyna — reży­se­ria, recy­ta­cje
 • Paula Jaszczyk — pro­jek­cje mul­ti­me­dial­ne
 • Mateusz Kajma — wizu­ali­za­cje
 • Andrzej Brzoska — reży­se­ria dźwię­ku

W pro­gra­mie:

 • Marcin Błażewicz – AS na har­fę i per­ku­sję
 • George Crumb – An Idyll for the Misbegotten na flet i 3 per­ku­sje
 • Alejandro Iglesias Rossi – Manchay Puitu na sopran, flet i 2 per­ku­sje
 • Piotr Tabakiernik – Xopancuicatl na chór, 3 per­ku­sje, sak­so­fon, har­fę, 2 for­te­pia­ny, cze­le­stę

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Leszek Lorent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Koncert w ramach Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji Mit i sym­bol w muzy­ce XX i XXI wie­ku, 12.11.2017, Nowa Sala Senatu UMFC

Afisz kon­fe­ren­cji

 

 

PIEŚŃ POLSKA

13/11/2017 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy:

 • stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
 • Robert Morawski — for­te­pian
 • Maurycy Stawujak — for­te­pian
 • Marcin Zalewski — lut­nia

W pro­gra­mie m.in.: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Mieczysław Karłowicz, Ignacy Jan Paderewski, Witold Lutosławski, Ludomir Różycki, Franciszek Maklakiewicz

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

ORKIESTRA DĘTA UMFC

15/11/2017 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Łukasz Dyczko — sak­so­fon
 • Risto Gjorevski — klar­net
 • Orkiestra Dęta UMFC
 • ROBERT W. RUMBELOW — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • John Williams – The Cowboys. Wiązanka tema­tów z wester­nu w reży­se­rii Marka Rydella (arr. James Curnow)
 • Kurt Weill – Kleine Dreigroschenmusik. Suita z Opery za trzy gro­sze na orkie­strę dętą
 • Nathan Daughtrey – Twitch na klar­net i orkie­strę dętą
 • Claude T. Smith – Fantasia na sak­so­fon alto­wy i orkie­strę dętą
 • H. Owen Reed – La Fiesta Mexicana na orkie­strę dętą

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

ARCYDZIEŁA MUZYKI LITURGICZNEJ

19/11/2017 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

 • Jakub Mróz — soli­sta
 • Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC
 • Zespół Orkiestrowy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
 • Aleksander Słojewski — dyry­gent
 • Chór „Pośrodku Żywota”
 • Justyna Stępień — sopran, Aneta Łukaszewicz — mez­zo­so­pran, Rafał Grozdew — tenor, Łukasz Rynkowski — bas-bary­ton
 • Zespół Orkiestrowy pod kie­run­kiem Mirosława Feldgebel — pozy­tyw
 • Jadwiga Terlecka-Małecka — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • John Rutter – Requiem na sopran, chór mie­sza­ny i orkie­strę
 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Completorium na chór i zespół instru­men­tal­ny
 • Szymon Ferdynand Lechleitner – Missa S. Laurenti (rekon­struk­cja: Jan Węcowski) na chór i zespół instru­men­tal­ny

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

MŁODZI WIRTUOZI

20/11/2017 19:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy: Adam Goździewski, Juliusz Goniarski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • K. Szymanowski – Fantazja C‑dur op. 14
 • F. Liszt – Sonata h‑moll S. 178
 • F. Chopin – Sonata c‑moll op. 4
 • K. Szymanowski – Mazurki op. 50
 • F. Schubert – Sonata a‑moll D. 784
 • S. Rachmaninow – Etude-Tableau cis-moll op. 33 nr 9

Koordynacja kon­cer­tu: dr hab. Elżbieta Karaś-Krasztel, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

RECITAL GITAROWY

22/11/2017 19:00

Wykonawca: Mateusz Kowalski — gita­ra

Program:

 • J.S. Bach — Preludium, FugaAllegro BWV 998
 • A. Barrios-Mangore — Contemplacion
 • A. Piazzolla — Inverno Porteño, Primavera Porteña
 • F. Tarrega — Preludium C‑durMazurek E‑dur
 • S. Assad — Southamerican varia­tions on F. Sor’s the­me
 • M. Giuliani — Rossiniane op. 119 nr 1

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

FANTAZJA, MELANCHOLIA I KWIATY…
Recital fletowy

22/11/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

KONCERT ODWOŁANY z przy­czyn nie­za­leż­nych od Uniwersytetu
Zapraszamy na reci­tal gita­ro­wy Mateusza Kowalskiego
Wstęp: bez­płat­ne kar­ty wstę­pu

Wykonawcy:

 • Urszula Janik — flet
 • Marianna Waszkiewicz — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Max Meyer-Olbersleben – Fantaisie-Sonate op. 17 na flet i for­te­pian
 • Paul Hindemith – Sonate na flet i for­te­pian
 • Sigfrid Karg-Elert – Sinfonische Kanzone op. 114 w autor­skiej wer­sji na flet i for­te­pian
 • Franz Schubert – Variationen über „Trockne Blumen” aus „Die schöne Müllerin” D. 802 na flet i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

 

MŁODZI PIANIŚCI Z MEDIOLANU I WARSZAWY

23/11/2017 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • F. Chopin — Ballada g‑moll op. 23
  wyk. Xing Chang, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • F. Chopin — Etiuda c‑moll op. 10 nr 12
  wyk. Pietro Lio, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • F. Chopin — Sonata h‑moll op. 58, cz. IV Presto non tan­to
  wyk. Matias Nestor Cuevas, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • L. van Beethoven — Sonata C‑dur op. 53, cz. I Allegro con brio
  wyk. Chihiro Deguchi, kla­sa prof. Elżbiety Tarnawskiej
 • S. Prokofiew — “Montecchi i Capuletti” ze Suity z bale­tu “Romeo i Julia” op. 75
  wyk. Claudia Vento, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • S. Prokofiew — II Sonata d‑moll op. 14, cz. I Allegro ma non trop­po
  wyk. Michele Chinellato, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • S. Prokofiew — IV Sonata c‑moll op. 29, cz. I Allegro mol­to soste­nu­to
  wyk. Alessia Cecchetti, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • F. Schubert — Klavierstücke D. 946 nr 1 i 2
  wyk. Sabina Bury, kla­sa wykł. Janusza Olejniczaka i as. Radosława Sobczaka
 • S. Rachmaninow — III Nokturn c‑moll
  wyk. Gilberto Pagano, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • S. Rachmaninow — Elegia es-moll op. 3 nr 1
  wyk. Francesca Di Molfetta, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • D. Szostakowicz — Preludia op. 34 nr 1 C‑dur Moderato, nr 2 a‑moll Allegretto, nr 3 G‑dur Andante, nr 4 e‑moll Moderato, nr 5 D‑dur Allegro viva­ce, nr 6 h‑moll Allegretto
  F. Liszt — “Eroica” — nr 7 z cyklu Etiud Transcendentalnych
  wyk. Szymon Orliński, kla­sa prof. UMFC Joanny Ławrynowicz-Just i ad. dr. Tomasza Lupy
 • F. Liszt — VI Rapsodia Węgierska
  wyk. Andrea Molteni, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego
 • F. Liszt — XII Rapsodia Węgierska
  wyk. Maximilan Trebo, kla­sa Maestro Vincenzo Balzaniego

Organizator: Katedra Fortepianu UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

ARMONAS-USS DUO
Muzyka litewska

26/11/2017 17:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Wykonawcy:

 • Rimantas Armonas — wio­lon­cze­la
 • Irena Uss — for­te­pian
 • Litewska Akademia Muzyki i Teatru, Wilno

W pro­gra­mie:

 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – 3 Preludia w wer­sji na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (opr. Juozas Čelkauskas)
 • Anatolijus Šenderovas – 4 minia­tu­ry op. 18 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Vytautas Germanavičius – 13 haiku na wio­lon­cze­lę i for­te­pian, 12 haiku na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Vytautas Barkauskas – Suite de con­cert op. 98 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Jurgis Juozapaitis – Nostalgia na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Bronius Kutavičius – Perpetuum mobi­le na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Anatolijus Šenderovas – 2 pie­śni Szulamitki na wio­lon­cze­lę i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KIERUNKI IMPROWIZACJI
Koncert na zakończenie sympozjum „Od źródła do muzycznej interpretacji”

27/11/2017 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Wykonawcy:

 • Włodek Pawlik — for­te­pian
 • Marcin Zdunik — wio­lon­cze­la
 • Aleksander Dębicz — for­te­pian
 • Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn
 • Studencki zespół kame­ral­ny
 • Paweł Choina — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • W. Pawlik — Improwizacje
 • M. Zdunik, A. Dębicz — Podróż zimo­wa
 • J. Horovitz – Jazz Concerto na kla­we­syn, per­ku­sję i orkie­strę smycz­ko­wą

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Otwarcie sym­po­zjum: 27.11.2017, godz. 11:00
Organizator sym­po­zjum: Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT SYMFONICZNY

29/11/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

 • Agata Szymczewska — skrzyp­ce
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • VLADIMIR KIRADJIEV — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Karol Szymanowski – I Koncert op. 35 na skrzyp­ce i orkie­strę
 • Roman Palester – Piccolo con­cer­to na orkie­strę
 • Francis Poulenc – Sinfonietta FP 141 na orkie­strę

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Koncert w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „SŁUCH ABSOLUTNY ROMANA PALESTRA”, 29 listo­pa­da — 2 grud­nia 2017

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

I KONCERT KAMERALNY

30/11/2017 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Roman Palester, Sonatina na 4 ręce (1940)
  wyk. Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło & Katarzyna Ewa Sokołowska — for­te­pian
 • Roman Palester, Trzy pie­śni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na sopran i for­te­pian (1930): Żółta pieśń, Gil i sro­ka, Jak się naj­le­piej opę­dzać od szer­sze­nia
  wyk. Joanna Freszel — sopran, Katarzyna Ewa Sokołowska — for­te­pian
 • Roman Palester, I Sonata for­te­pia­no­wa (1970–71)
  wyk. Jakub Tchorzewski — for­te­pian
 • Roman Palester, 10 Preludiów na for­te­pian (1954/63)
  wyk. Jakub Tchorzewski — for­te­pian
 • Roman Palester, Concertino na sak­so­fon alto­wy i orkie­strę smycz­ko­wą / wer­sja z for­te­pia­nem (1938/1947)
  wyk. Alina Mleczko — sak­so­fon, Maciej Piszek — for­te­pian

Organizator: Katedra Teorii Muzyki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Koncert w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „SŁUCH ABSOLUTNY ROMANA PALESTRA”, 29 listo­pa­da — 2 grud­nia 2017