Sezon koncertowy 2017/2018 - Październik 2017

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
Przed wielkim konkursem

23/10/2017 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych
Koncert kandydatów do 10. edycji konkursów: Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego i Kontrabasowego im. Adama Bronisława Ciechańskiego (Poznań, 12–19.11.2017)

Wykonawcy:

 • Adam Mazurek — wio­lon­cze­la
 • Aneta Stefańska — wio­lon­cze­la
 • Daria Grzegorz — wio­lon­cze­la
 • Maciej Dobrzański — kon­tra­bas
 • Anna Bator — kon­tra­bas
 • Agnieszka Przemyk-Bryła, Agnieszka Kozło, Ewa Skardowska — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Richard Strauss – Sonata F‑dur op. 6 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Fryderyk Chopin – Sonata g‑moll op. 65 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Dmitrij Szostakowicz – Sonata d‑moll op. 40 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • Adolf Mišek – II Sonata e‑moll op. 6 na kon­tra­bas i for­te­pian
 • Stefan Bolesław Poradowski — Kaprys nr 1 na kon­tra­bas solo
 • Giovanni Bottesini — Fantazja na tema­ty z ope­ry „Lunatyczka” Vincenzo Belliniego w wer­sji na kon­tra­bas i for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Tomasz Strahl

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra