Sezon koncertowy 2017/2018 - Październik 2017

COSÌ FAN TUTTE
Prezentacja inscenizowana

22/10/2017 17:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy:

 • Fiordiligi: Alejandrina Vasquez (kla­sa prof. E. Iżykowskiej-Lipińskiej), Małgorzata Pawłowska (kla­sa prof. Ryszarda Cieśli)
 • Dorabella: Marta Stachyra (kla­sa prof. M. Marczewskiej)
 • Despina: Katarzyna Drelich (kla­sa prof. Ryszarda Cieśli), Gabriela Gołaszewska (kla­sa dr hab. Jolanty Janucik)
 • Ferrando: Arnold Kłymkiw (kla­sa prof. Jerzego Knetiga)
 • Guglielmo: JinHwan Hwang (kla­sa prof. Ryszarda Cieśli), Linho Qin (kla­sa prof. Roberta Cieśli)
 • don Alfonso: Przemysław Szkodziński (absol­went UMFC z kla­sy prof. Roberta Cieśli)
 • Ryszard Cieśla — reży­se­ria
 • Karolina Fandrejewska — sce­no­gra­fia
 • Zofia Lubińska — kostiu­my
 • Monika Kolasińska — kore­pe­ty­tor woka­li­stów, for­te­pian
 • Piotr Welk — mul­ti­me­dia

W pro­gra­mie: kon­cer­to­we wyko­na­nie frag­men­tów ope­ry Wolfganga Amadeusa Mozarta

Opieka wokal­na: prof. Ryszard Karczykowski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż