Sezon koncertowy 2017/2018 - Październik 2017

KONCERT SYMFONICZNY

18/10/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

  • Wojciech Koprowski — skrzyp­ce
  • Michał Bryła — altów­ka
  • Orkiestra Symfoniczna UMFC
  • MONIKA WOLIŃSKA — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • Zygmunt Noskowski – Uwertura kon­cer­to­wa Morskie Oko op. 19
  • Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia kon­cer­tu­ją­ca Es-dur KV 364/320d na skrzyp­ce, altów­kę i orkie­strę
  • Anton Bruckner – VI Symfonia A‑dur WAB 106 (wer­sja pier­wot­na w edy­cji Leopolda Nowaka)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż