Sezon koncertowy 2017/2018 - Październik 2017

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

05/10/2017 10:30

Tytuł Doktora Honoris Causa otrzyma Profesor Szabolcs Esztényi

W pro­gra­mie czę­ści arty­stycz­nej: Szabolcs Esztényi – Ad hoc (impro­wi­za­cja for­te­pia­no­wa)

Organizator: Biuro Rektora i Senatu

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Uroczysta Msza Święta inau­gu­ru­ją­ca rok aka­de­mic­ki 2017/2018 odbę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w Bazylice Świętego Krzyża o godzi­nie 9:00 (trans­mi­sja w Programie I Polskiego Radia)