Sezon koncertowy 2017/2018 - Październik 2017

RECITAL WIOLONCZELOWY

04/10/2017 19:00

Inauguracja cyklu ŚRODA NA OKÓLNIKU

Wykonawcy:

  • Marcel Markowski — wio­lon­cze­la
  • Wojciech Kubica — for­te­pian
  • Michał Sobuś — kon­tra­bas (bas­so con­ti­nuo)

W pro­gra­mie:

  • Luigi Boccherini – Sonata wio­lon­cze­lo­wa C‑dur G 17 z towa­rzy­sze­niem wio­lon­cze­li
  • György Ligeti – Sonata na wio­lon­cze­lę solo
  • Zoltán Kodály – Sonata op. 8 na wio­lon­cze­lę solo (cz. III)
  • Igor Strawiński – Suita wło­ska z bale­tu Pulcinella na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (par­tia wio­lon­cze­li opra­co­wa­na we współ­pra­cy z Grigorijem Piatigorskim)
  • Dmitrij Szostakowicz – Sonata d‑moll op. 40 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra