Sezon koncertowy 2017/2018 - Wrzesień 2017

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

HOMMAGE à BOULEZ /AROUND BOULEZ

23/09/2017 17:00

Koncert towarzyszący Konferencji naukowo-artystycznej Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki, 23–24 września 2017 r.

Program i wyko­naw­cy:

 • Pierre Boulez – Derive 1 (1984) na 6 instru­men­tów
  wyk.: Agata Janczy – skrzyp­ce, Daria Falkiewicz – flet, Mateusz Kwiek – klar­net, Can Kehri — wio­lon­cze­la, Tamara Kurkiewicz — wibra­fon, Łukasz Piasecki — for­te­pian
 • Marian Borkowski – Selection for 5 (1972)
  wyk.: Marta Grzywacz – głos, Daria Falkiewicz – flet, Marcin Tadeusz Łukaszewski – for­te­pian, Bartosz Kowalski – wal­tor­nia, Maciej Dobrzański – kon­tra­bas
 • Zygmunt Krauze – Polichromia (1968) na klar­net, puzon, for­te­pian i wio­lon­cze­lę
  wyk.: Mateusz Kwiek – klar­net, Jakub Gumiński — puzon, Can Kehri — wio­lon­cze­la, Łukasz Piasecki — for­te­pian
 • Anton Webern – Konzert op. 24 (1934) na 9 instru­men­tów
  wyk.: Daria Falkiewicz – flet, Marta Trzcionkowska – obój, Mateusz Kwiek – klar­net, Łukasz Podłucki – wal­tor­nia, Tomasz Woźniak – trąb­ka, Jakub Gumiński — puzon, Błażej Bębeńca – skrzyp­ce, Katarzyna Czernichowska – altów­ka, Łukasz Piasecki — for­te­pian
 • Elżbieta Sikora – Alla bre­ve (2005) na for­te­pian solo
  wyk.: Marcin Tadeusz Łukaszewski – for­te­pian
 • Pierre Boulez – Mémoriale (… explo­san­te-fixe … Originel) (1985/1993) na flet solo i 8 instru­men­tów
  wyk.: Daria Falkiewicz – flet, Łukasz Podłucki – wal­tor­nia, Bartosz Kowalski – wal­tor­nia, Łukasz Piasecki – for­te­pian, Agata Janczy – skrzyp­ce, Mateusz Strzelecki – skrzyp­ce, Błażej Bębeńca – skrzyp­ce, Katarzyna Czernichowska– altów­ka, Adam Dębski – altów­ka, Can Kehri – wio­lon­cze­la
 • Zespół kame­ral­ny muzy­ki współ­cze­snej pod dyr. PRZEMYSŁAWA ZYCHA

Koordynator kon­fe­ren­cji: ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak
Koordynator i pro­wa­dze­nie kon­cer­tu: as. mgr Przemysław Zych
Organizator: Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur, kie­row­nik — ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Koncert jest dofi­nan­so­wa­ny z Funduszu Promocji Twórczości ZAIKS
Konferencja Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki jest impre­zą towa­rzy­szą­cą Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” 2017

Informacja o kon­fe­ren­cji

Afisz kon­fe­ren­cji
Afisz kon­cer­tu

 

PRAWYKONANIE KONCERTU FORTEPIANOWEGO g‑moll op. 36 WOJCIECHA SOWIŃSKIEGO

24/09/2017 19:00

Koncert towarzyszący Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g‑moll Wojciecha Sowińskiego, autorstwa Artura Słotwińskiego – problemy wykonawcze i dyrygenckie, 24 września 2017 r.

Wykonawcy:

 • Artur Słotwiński — for­te­pian
 • Jarosław Praszczałek — dyry­gent
 • Orkiestra Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i uczniów war­szaw­skich szkół muzycz­nych II stop­nia

Program: Wojciech Sowiński — Koncert for­te­pia­no­wy g‑moll op. 36 (pra­wy­ko­na­nie)

Organizator: Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz kon­fe­ren­cji

 

WARSZTATY CHÓRALNE AD HOC
Koncert finałowy

30/09/2017 18:00

Wykonawcy: Chór Ad Hoc pod dyrek­cją Iliny Sawickiej

Program: J. Brahms, P. Hindemith, G. Holst, L. Janáček, B. Kowalski

Opieka arty­stycz­na: prof. Ewa Marchwicka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Program kon­cer­tów
Afisz