Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

KOMPOZYTORZY WARSZAWSCY

28/05/2017 17:00

Koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w ramach Jubileuszu 90-lecia powstania Wydziału

Wykonawcy:

  • Zespół Wokalny Kół Naukowych Wydziału I i V UMFC
    dyry­gen­ci: Aleksandra Ignaczak, Krystyna Misiukiewicz, Ola Ptaszyńska, Monika Tragosz, Jakub Szafrański
  • Chór Mieszany Wydziału V
    dyry­gen­ci: Joanna Korczago, Ilina Sawicka, Paweł Choina
  • Aleksandra Traczyńska — har­fa

W pro­gra­mie m.in.: M. Bembinow, B. Kowalski, Z. Koziej, J. Krutul, D. Lasota, M.T. Łukaszewski, P. Łukaszewski, M. Malec, S. Moryto, J.Szafrański

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ewa Marchwicka, prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, mgr Tomasz Hynek

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz