Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

KONCERT SYMFONICZNY

24/05/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”
Zakończenie sezonu artystycznego 2016/2017

Wykonawcy:

  • Katarzyna Budnik-Gałązka — altów­ka
  • Orkiestra SINFONIA VARSOVIA
  • JERZY MAKSYMIUK — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • Piotr Moss – Concerto élégia­que na altów­kę i orkie­strę (pre­mie­ra świa­to­wa)
  • Siergiej Rachmaninow – II Symfonia e‑moll op. 27

Partner: Orkiestra Sinfonia Varsovia
Sponsor: Instytut Muzyki i Tańca

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Prawykonanie kom­po­zy­cji dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „Kolekcje” – prio­ry­tet „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie” reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

IMiT_logo_150logo SV plus Warszawamkidn_01_cmyk_150