Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

SZYMANOWSKI & RAVEL w osiemdziesięciolecie śmierci

15/05/2017 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy:

  • Jan Pietkiewicz — skrzyp­ce, Zuzanna Pietrzak — for­te­pian
  • Dorota Błaszczyńska — skrzyp­ce, Aleksandra Płaczek — for­te­pian
  • Monika Łopuszyńska — mez­zo­so­pran, Aleksandra Płaczek — for­te­pian
  • Kornelia Figielska — skrzyp­ce, Adam Mikołaj Goździewski — for­te­pian
  • Irena Martyn — for­te­pian, Sergey Preobrazgensky — for­te­pian
  • Szymanowski Piano Trio: Maurycy Stawujak — for­te­pian, Katarzyna Denkiewicz — skrzyp­ce, Antonina Przybyszewska — wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie:

  • Karol Szymanowski — Nokturn i Tarantela op. 28, Mity. Trzy poema­ty op. 30, Cztery pie­śni op. 11, Rymy dzie­cię­ce. 20 pio­se­nek dla dzie­ci op. 49
  • Maurice Ravel — Chansons madécas­ses, Trio for­te­pia­no­we in A

Opieka arty­stycz­na: as. Łukasz Chrzęszczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra