Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

GEORG PHILIPP TELEMANN 12 Fantazji na skrzypce solo

08/05/2017 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: Aleksandra Buczna, Katarzyna Olszewska, Maria Jeżewska, Kinga Zlot, Agata Janczy, Weronika Wyka, Zuzanna Jurczak, Kamila Fediuk, Ada Dobrowolska, Agata Frysz, Agata Krystek, Marek Rymarz — skrzyp­ce

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

Koncertowi towa­rzy­szy pro­mo­cja pły­ty