Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

CHÓRY ABSOLWENTÓW DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

07/05/2017 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

  • Chór Kameralny Ab Imo Pectore
    Mariusz Latek — dyry­gent
  • Chór Kameralny TIBI DOMINE przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
    Justyna Pakulak — dyry­gent
  • Chór Szkoły Głównej Handlowej
    Tomasz Hynek, Jakub Szafrański, Beata Żukowska-Szaruga, Justyna Abramczyk, Agnieszka Ceglińska — dyry­gen­ci

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra