Sezon koncertowy 2016/2017 - Kwiecień 2017

Kwiecień 2017
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

FLET +

02/04/2017 17:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy

 • Urszula Janik, Agata Igras, Karina Kamizela, Gabriela Ziniewicz, Ada Orlikowska, Marta Poznańska, Tomasz Sierant, Natalia Magdziarz, Anita Kander-Marchewka, Klaudia Grad, Kacper Dąbrowski, Daria Falkiewicz, Agnieszka Waldhelm, Maria Żwirdowska, Soog In Jo, Yeeun Lee — flet
 • Paweł Gusnar — sak­so­fon
 • Marianna Waszkiewicz, Anna Krzemionka — for­te­pian
 • Zuzanna Elster, Julia Monkiewicz, Aleksandra Traczyńska — har­fa
 • Michalina Szczepkowska — skrzyp­ce
 • Małgorzata Oller, Karolina Pływaczewska — wio­lon­cze­la
 • Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn
 • Tomasz Bielski, Przemysław Marcyniak — dyry­gen­ci

W pro­gra­mie: utwo­ry na flet w roz­ma­itych zesta­wach instru­men­tal­nych

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Agata Igras

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KAROLOWI SZYMANOWSKIEMU w 135. rocznicę urodzin
Poezja w muzyce – muzyka w poezji

03/04/2017 19:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy:

 • Patrycja Gajek, Aleksandra Iwanow, Piotr Kozłowski, Irena Martyn — for­te­pian
 • Karol Biskup, Jakub Kordas (stu­den­ci Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)

W pro­gra­mie:

 • Karol Szymanowski – utwo­ry for­te­pia­no­we
 • Jarosław Iwaszkiewicz – poezje

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jerzy Sterczyński
Współpraca: Joanna Jor, Elżbieta Dmochowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

WIECZÓR PIEŚNI

05/04/2017 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Kacper Szelążek — kon­tra­te­nor
 • Paweł Sommer — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Gerald Finzi — Let Us Garlands Bring op. 18
 • Ralph Vaughan Williams —  The House of Life
 • Samuel Barber — Hermit Songs op. 29

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT UCZESTNIKÓW MISTRZOWSKIEGO KURSU INTERPRETACJI BEETHOVEN I CHOPIN

08/04/2017 12:00

Wydarzenie towarzyszące 21. Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena

Wykonawcy: uczest­ni­cy kur­su

Organizator: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
Współorganizator: UMFC

Sala Koncertowa
Wstęp wol­ny

Afisz

 

KANTATY WIELKIEGO JANA SEBASTIANA
Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej prof. Ewy Marchwickiej

09/04/2017 17:00

Koncert Zakładu Muzyki Dawnej

Kart wstę­pu brak

Wykonawcy:

 • Bogumiła Dziel-Wawrowska, Joanna Freszel — sopran
 • Rafał Tomkiewicz — alt, Paweł Kowalewski — tenor, Marcel Legun — bas
 • Chór – pro­jekt Jan Sebastian
 • Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Bach Ensemble
 • Ewa Marchwicka, Beata Kozyra-Paulska, Joanna Korczago — dyry­gent
 • Orkiestra Historyczna Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej z udzia­łem stu­den­tów z Akademii Muzycznych w Łodzi i Poznaniu

W pro­gra­mie: Johann Sebastian Bach

 • Jesus nahm zu sich die Zwölfe BWV 22
 • Ich bin ver­gnügt mit meinem Glücke BWV 84
 • Lobe den Herren, den mäch­ti­gen König der Ehren BWV 137

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
Wojciech Błażejczyk, Zuzanna Falkowska, Alicja Gronau, Rafał Janiak, Aldona Nawrocka, Jakub Neske, Teoniki Rozynek, Edward Sielicki, Jakub Szafrański

10/04/2017 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Alicja Gronau — Winter is icu­men in II for alto saxo­pho­ne and pia­no (2012)
  wyk. Alicja Wołyńczyk, Adam Sychowski
 • Zuzanna Falkowska — September in Lisboa (2015) na klar­net i akor­de­on
  wyk. „Dziołak Stankiewicz Duo”: Jacek Dziołak — klar­net, klar­net baso­wy, Mateusz Stankiewicz — akor­de­on
 • Aldona Nawrocka — ome­ga or… na trąb­kę i live-elec­tro­nics (2003/2013)
  wyk. Tomasz Woźniak — trąb­ka, Andrzej Kopeć — reali­za­cja par­tii inte­rak­tyw­nej
 • Wojciech Błażejczyk — Data Selfie na trzech wyko­naw­ców (2017)
  wyk. Zespół „Sonofrenia”: Bartosz Kowalski, Krzysztof Kozłowski, Wojciech Błażejczyk — per­for­me­rzy, drob­ne instru­men­ty, elek­tro­ni­ka
 • Jakub Neske — Etude No. 2 (2016) na gita­rę solo, Etude No. 3 (2017) na gita­rę solo
  wyk. Jakub Neske — gita­ra
 • Teoniki Rożynek — Deep-fro­zen_2/17 na akor­de­on, altów­kę i war­stwę elek­tro­nicz­ną (2017)
  wyk. Jarocki&Rydz DuO: Radosław Jarocki — altów­ka, Dawid Rydz — akor­de­on
 • Rafał Janiak — Sonata for accor­dion — awe­ke­ning, move­ment, cogi­ta­tion (2012)
  wyk. Łukasz Brzezina — akor­de­on
 • Edward Sielicki — Der Ring et Mélisande na for­te­pian, skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę (2013)
  wyk. Anetta Baculewska-Owczynnikow — skrzyp­ce, Grażyna Mazys-Jankowska — wio­lon­cze­la, Dagny Baczyńska-Kissas — for­te­pian
 • Jakub Szarfański — Emotions na obój, trąb­kę, per­ku­sję i kon­tra­bas (2016)
  wyk. Marta Trzcionkowska — obój, Daniel Kalamon — trąb­ka, Krzysztof Niezgoda — per­ku­sja, Jakub Langiewicz — kon­tra­bas

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Bartosz Kowalski-Banasewicz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW

12/04/2017 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Anna Przybysz — orga­ny (kla­sa prof. Józefa Serafina i ad. dra hab. Bartosza Jakubczaka)
 • Wojciech Motyl — fagot (kla­sa prof. dra hab. Zbigniewa Płużka)
 • Karolina Mikołajczyk — skrzyp­ce (kla­sa prof. dra hab. Andrzeja Gębskiego i as. Agaty Szymczewskiej)
 • Magdalena Lech — skrzyp­ce (kla­sa dra hab. Jana Staniendy)
 • Alicja Kozak — wio­lon­cze­la (kla­sa prof. dra hab. Tomasza Strahla i wykł. Rafała Kwiatkowskiego)
 • Anna Dubicka — mez­zo­so­pran (kla­sa prof. dr hab. Jadwigi Rappé)
 • Chanmi Hwang — sopran (kla­sa ad. dr hab. Jolanty Janucik)
 • Łukasz Skrobek — bary­ton (kla­sa ad. dra Roberta Gierlacha)
 • Anna Farysej — sopran (kla­sa ad. dr hab. Eugenii Rozlach)
 • Aleksandra Chmielewska — kom­po­zy­cja (kla­sa prof. dra hab. Pawła Łukaszewskiego)
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • JAN MIŁOSZ ZARZYCKI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Francis Poulenc — Koncert g‑moll na orga­ny, orkie­strę smycz­ko­wą i per­ku­sję FP 93
 • Carl Maria von Weber — Koncert fago­to­wy F‑dur op. 75
 • Maurice Ravel — Rapsodia kon­cer­to­wa Tzigane M. 76
 • Franz Schubert — Rondo A‑dur D 438
 • Dmitrij Szostakowicz - I Koncert wio­lon­cze­lo­wy Es-dur op. 107
 • Giuseppe Verdi — Re del­l’a­bis­so, affret­ta­ti — aria Ulryki z ope­ry Bal masko­wy
 • Jacques Offenbach — Les oise­aux dans la char­mil­le — aria Olimpii z ope­ry Opowieści Hoffmanna
 • Wolfgang Amadeus Mozart — Rivolgete a lui lo sgu­ar­do — aria Guglielma z I aktu ope­ry Cosi fan tut­te KV 588
 • Giuseppe Verdi — Caro nome — aria Gildy z ope­ry Rigoletto
 • Aleksandra Chmielewska — Fantastic Scenes na orkie­strę sym­fo­nicz­ną

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

23/04/2017 17:00

Koncert kierunku Taniec

KART WSTĘPU BRAK

Wykonawcy: arty­ści bale­tu, stu­den­ci kie­run­ku Taniec oraz ucznio­wie szkół bale­to­wych

Kierownik pro­jek­tu: ad. dr Klaudia Carlos-Machej
Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Zofia Rudnicka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERTY DOKTORANTÓW UMFC
CO WIESZ O KLASYCZNEJ MUZYCE JAPOŃSKIEJ? VOL. 2 
Zderzenie światów: Europa – Japonia

23/04/2017 19:00

Wykonawcy:

 • Andrzej Wróbel — wio­lon­cze­la
 • Aleksandra Resztik — sopran
 • Yuka Hattori — for­te­pian
 • Misato Tokuda — for­te­pian

Program:

 • S. Mitsukuri (1895–1971) — Sakura-Sakura na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1958)
 • S. Ozaki (1915–1945) — Pieśń wie­czor­na (na wio­lon­cze­lę i for­te­pian) (1943); Sonata na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1937)
 • K. Yamada (1886–1965) — Kono mici (Ta dro­ga) na sopran i for­te­pian (1927) (sł. Hakushū Kitahara)
 • P. Perkowski (1901–1990) — Uty japoń­skie na sopran i for­te­pian (1924); Spójrz, już kwit­ną astry bia­łe op. 4 nr 1; Modły sła­łem z głę­bi duszy op. 4 nr 2; Szu, szu… op. 4 nr 3; O, jak­że dłu­ży mi się czas op. 7; Biedny domek opusz­czo­ny op. 4 nr 5
 • T. Maeda (1916–1981) — 6 utwo­rów na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1946)
 • F. Schubert (1797 — 1828) — Fantazja f‑moll na for­te­pian na 4 ręce op. 103 D.940 (1828)

Prowadzenie kon­cer­tu: Koharu Piskorska
Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Maja Nosowska
Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

Afisz

ALTÓWKA – MAGIA DŹWIĘKU I WIRTUOZERIA

24/04/2017 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: stu­den­ci klas altó­wek oraz zapro­sze­ni goście

W pro­gra­mie: J.S. Bach, G. Gwizdałła, G.F. Händel / J. Halvorsen, B. Konowalski, I. Pleyel, A. Rolla, B. Smetana, H. Vieuxtemps, H. Wieniawski, muz. fil­mo­wa w opr. G. Klubczewskiego

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Dorota Sroczyńska, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

UNITED STATES AIR FORCES EUROPE BAND

25/04/2017 19:30

Nadzwyczajny koncert Orkiestry Sił Powietrznych USA, występ Gości dzięki współpracy z Ambasadą USA w Warszawie

W pro­gra­mie kon­cer­tu m.in.: utwór napi­sa­ny przez Macieja Małeckiego „Polonez dla Przyjaciół”, pio­sen­ka „Besame mucho” (jazz band), pio­sen­ki z fil­mu „Kraina Lodu”, „Les Miserables”, „Błękitna rap­so­dia” G. Gershwina, „Walc minu­to­wy” F. Chopina, wią­zan­ki utwo­rów Glena Millera w róż­nych aran­ża­cjach

Organizator: U.S. Embassy Warsaw

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Fotoreportaż

W HOŁDZIE FELIKSOWI NOWOWIEJSKIEMU w 70. rocznicę śmierci

26/04/2017 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Chór Kameralny UMFC
 • Chór Mieszany UMFC
 • Krzysztof Kusiel-Moroz — dyry­gent
 • Dariusz Zimnicki — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Karol Szymanowski – Pieśni kur­piow­skie na chór mie­sza­ny a cap­pel­la
 • Roman Maciejewski – Pieśni kur­piow­skie na chór mie­sza­ny a cap­pel­la
 • Feliks Nowowiejski – Missa pro pace na chór mie­sza­ny i orga­ny

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KOMPOZYCJE I ARANŻACJE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC

27/04/2017 18:00

Wykonawcy: stu­den­ci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Wydziału Instrumentalnego i Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz zapro­sze­ni Goście

W pro­gra­mie utwo­ry: Miłosza Bogić, Pawła Michała Chmielnickiego, Anny Dubec, Ireny Gulewicz, Arthura Guzika, Aleksandry Ignaczak, Katarzyny Karbownik, Agnieszki Kowalik, Jana Królaka, Krystyny Misiukiewicz, Danieli Ozdarskiej, Wojciecha Pławnera, Urszuli Płonki, Artura Potępy, Aleksandra Słojewskiego, Aleksandra Jana Szopy, Marii Szpury, Moniki Targosz, Aleksandry Włodarczyk, Rafała Wróblewskiego, Ireneusza Wybraniaka, Adrianny Żołnierczuk

Opieka arty­stycz­na:
Katedra Edukacji Muzycznej — Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur
ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr Rafał Janiak
ad. dr Bartosz Kowalski-Banasewicz
dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC — Kierownik Katedry
ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak — Kierownik Pracowni
oraz st. wykł. Hanna Stankiewicz-Jóźwicka (Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego)

Organizator: Katedra Edukacji Muzycznej — Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

Program kon­cer­tu
Afisz