Sezon koncertowy 2016/2017 - Marzec 2017

Lwowska Orkiestra Kameralna AKADEMIA

29/03/2017 19:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Jozsef Örmeny — for­te­pian
 • Nazar Pylatiuk — skrzyp­ce
 • Artur Mykitka — kie­row­nik i kon­cert­mistrz
 • Lwowska Orkiestra Kameralna „Akademia”
 • Myrosław Skoryk — kie­row­nik arty­stycz­ny
 • IGOR PYLATIUK — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Wiktor Kamiński — Adagio na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Myrosław Skoryk – Dyptyk w autor­skiej wer­sji na orkie­strę kame­ral­ną
 • Igor Szczerbakow – I Koncert na for­te­pian i orkie­strę smycz­ko­wą
 • Richard Strauss – Sekstet TrV 279a z ope­ry Capriccio op. 85 w wer­sji na orkie­strę smycz­ko­wą
 • Henryk Wieniawski – Fantazja na tema­ty z ope­ry „Faust” Charles’a Gounoda op. 20 w wer­sji na skrzyp­ce i orkie­strę smycz­ko­wą, oprac. Igor Szczerbakow
 • Nathan Milstein – Paganiniana w wer­sji na skrzyp­ce i orkie­strę smycz­ko­wą, oprac. Jarosław Oleksiw
 • Jurij Łaniuk – Szczedryk na orkie­strę smycz­ko­wą, oprac. ludo­wej szcze­drow­ki Mykoły Łeontowycza

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż