Sezon koncertowy 2016/2017 - Marzec 2017

3 x MANON

27/03/2017 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy:

  • Karolina Ciwis, Hongyu Cui, Anna Farysej, Gabriela Gołaszewska, Karolina Róża Kowalczyk, Anita Opłocka, Hasmik Sahakyan, Paulina Tuzińska, Alejandrina Vázquez — sopran, Justyna Ołów — mez­zo­so­pran, Sergio Bettas, Wen Jun, Chaoran Zuo — tenor, Michał Przygoński, Linhao Qin, Paweł Trojak — bary­ton
  • Monika Kolasińska — for­te­pian
  • Tomasz Pawłowski — for­te­pian
  • JANUSZ PRZYBYLSKI — kie­row­nic­two muzycz­ne, dyry­gent

W pro­gra­mie: wybra­ne arie i sce­ny z oper Daniela Aubera, Jules’a Masseneta i Giacomo Pucciniego

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Jolanta Janucik
Konsultacje języ­ko­we: prof. UMFC dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra