Sezon koncertowy 2016/2017 - Marzec 2017

ARMONAS USS DUO Muzyka litewska

19/03/2017 17:00

ZAGRANICZNI GOŚCIE

KONCERT ODWOŁANY

Wykonawcy:

  • Rimantas Armonas — wio­lon­cze­la, Irena Uss — for­te­pian — peda­go­dzy Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie

W pro­gra­mie:

  • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – 3 Preludia na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Anatolijus Šenderovas – 4 Miniatury op. 18 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Vytautas Germanavičius – 13 haiku, 12 haiku na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Vytautas Barkauskas – Suite de con­cert op. 98 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Jurgis Juozapaitis – Nostalgia na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Bronius Kutavičius – Perpetuum mobi­le na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • Anatolijus Šenderovas – Two Songs of Shulamith na wio­lon­cze­lę i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

Akademia Wileńska