Sezon koncertowy 2015/2016 - Maj 2016

KONCERT DYPLOMOWY SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

22/05/2016 15:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ…
Międzynarodowe Spotkania — WIOSNA 2016

Wykonawcy:

  • Chór Żeński Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
  • Chór Dziecięcy Alla Polacca
  • dyry­gen­ci: Marta Dziubińska, Aleksandra Ignaczak, Joanna Jaworska, Adrianna Żołnierczuk, Paulina Sobczak

Opieka arty­stycz­na: dr Agata Góreczna-Jakubczak, mgr Anna Bednarska

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

22/05/2016 17:00

Koncert Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie: pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

Opieka arty­stycz­na: prof. UMFC Barbara Okoń-Makowska
Współpraca: mgr Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra