Sezon koncertowy 2015/2016 - Maj 2016

JUWENALIA ARTYSTYCZNE
KLASYCY NIEKLASYCZNIE

14/05/2016 19:00

Kierownictwo arty­stycz­ne i pro­wa­dze­nie: Piotr Kostrzewa

W pro­gra­mie: muzy­ka big-ban­do­wa we wszyst­kich kolo­rach

 • W. Kostrzewa – Light signal
 • P.I. Tchaikowsky / B. Strayhorn – Overture nut­crac­ker
 • G. Goodwin – Hit the gro­und run­ning
 • H. Warren / Al Dubin – Lullaby of Broadway
 • B. Potts – Big swing face
 • G. Goodwin – A few good man
 • R. Żyliński / J. Odrowąż – My z Łomży
 • G. Goodwin – Hunting wab­bits
 • M. Ravel / W. Kostrzewa – Pavana
 • P. Blair – Doctor blu­es
 • M. White / D. Foster – In the sto­ne
 • D. Foster – After the love has gone
 • P. Williams – Happy
 • G. Goodwin – Samba del grin­go

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety w cenie 20 zł (Sala Koncertowa), wej­ście na patio — bile­ty w cenie 5 zł
w sprze­da­ży od 7 maja: w kasie bile­to­wej uczel­ni (wyjąt­ko­wo w sobo­tę i w nie­dzie­lę w godz. 14:00–17:00) i przez inter­net: umfc.bilety24.pl

Fotoreportaż