Sezon koncertowy 2015/2016 - Maj 2016

KONCERTY KAMERALNE
w ramach Festiwalu Studenckich Zespołów Kameralnych Krajów Nadbałtyckich

01/05/2016 15:00

Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Kameralnych Krajów Nadbałtyckich w ramach Dorocznego Wiosennego Zjazdu European Chamber Music Teachers Association (ECMTA), 28 kwietnia — 1 maja 2016 r.

Wykonawcy: stu­den­ci z uczel­ni pol­skich i zagra­nicz­nych

Organizator: Katedra Kameralistyki Fortepianowej
Opieka mery­to­rycz­na: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Współorganizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Program Festiwalu
Afisz

 

KONCERT KAMERALNY

04/05/2016 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • DUO GRANAT: Tamara Granat & Eri Iwamoto-Bukowian — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Philipp Scharwenka – PolonezTarantellaSuity tanecz­nej op. 21
 • Juliusz Zarębski – A tra­vers Pologne op. 23, 4 Mazurki op. 4
 • Ignacy Friedman – 5 Walców op. 51
 • Maurycy Moszkowski – Polskie tań­ce naro­do­we op. 55

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERTY DOKTORANTÓW UMFC
Co wiesz o klasycznej muzyce japońskiej?
Zderzenie światów: Polska — Japonia

04/05/2016 19:00

Wykonawcy:

 • Andrzej Wróbel — wio­lon­cze­la
 • Yula Hattori — for­te­pian
 • Anna Środecka — skrzyp­ce
 • Karolina Pływaczewska — wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie:

 • S. Mitsukuri — Sakura-saku­ra na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • T. Ikenouchi — Ballade na pod­sta­wie tra­dy­cyj­nych pie­śni japoń­skich na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • S. Takata — Sonatine na wio­lon­cze­lę i for­te­pian
 • T. Yoshida — Sto odwie­dzin świą­ty­ni na skrzyp­ce i for­te­pian
 • K. Szymanowski — Narcyz z cyklu Mity na skrzyp­ce i for­te­pian op. 30
 • F. Chopin — Trio g‑moll na for­te­pian, skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę op. 8

Organizator: Studium Doktoranckie UMFC

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT PRAWYKONAŃ oraz MUZYKI FILMOWEJ
słuchaczy Podyplomowych Studiów Kompozycji

06/05/2016 19:00

Organizator: kie­row­nik Podyplomowych Studiów Kompozycji prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

Studio S‑1 UMFC
Wstęp wol­ny

Program — bro­szu­ra

 

CHOPIN POD WIŚNIĄ
Koncert Chóru Akademickiego „Hagi” Uniwersytetu Tohoku z Japonii

06/05/2016 19:30

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ…
Międzynarodowe Spotkania — WIOSNA 2016

Wykonawcy:

 • Chór Hagi pod dyrek­cją Mitsuharu Okazaki
 • Chór Warszawski pod dyrek­cją Richarda Berkeley i Iliny Sawickiej
 • Wiktoria Oskroba — sopran
 • Marta Olszewska — alt

W pro­gra­mie: T. Niimi, S. Ikebe, R. Hirose, M. Okazaki, R. Dering, M. Littel, R. Twardowski, F. Chopin, K. Szymanowski

Organizator: Chór Warszawski, dr Jacek Musijowski, mgr Ilina Sawicka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

 

LESZEK KĘDRACKI In memoriam

07/05/2016 19:00

Koncert w wykonaniu wychowanków i współpracowników prof. Leszka Kędrackiego (1946–2015)

Wykonawcy:

 • Władysław Kłosiewicz, Ewa Rzetecka, Hanna Balcerzak, Alina Ratkowska, Piotr Wilczyński, Krzysztof Garstka, Dorota Stawarska, Jowita Graicevci-Szornel, Agata Meissner, Małgorzata Sałajczyk, Aneta Olschowsky, Stanisław Łopuszyński — kla­we­syn / orga­ny
 • Zespół Instrumentów Dawnych

Organizator: mgr Krzysztof Garstka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

MAX REGER W 100. rocznicę śmierci Kompozytora

08/05/2016 17:00

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

Wykonawcy:

 • Urszula Kryger — mez­zo­so­pran
 • Grzegorz Lalek  — skrzyp­ce
 • Małgorzata Trzaskalik — orga­ny
 • Andrzej Chorosiński — orga­ny
 • Jerzy Dziubiński — orga­ny
 • Jarosław Malanowicz — orga­ny
 • Bartosz Jakubczak — orga­ny
 • Jarosław Wróblewski — orga­ny

W pro­gra­mie: Max Reger

 • Phantasie und Fuge d‑moll op. 135b na orga­ny
 • Der geigen­de Eremit op. 128 nr 1 na skrzyp­ce i orga­ny (opr. Klaus Uwe Ludwig)
 • Phantasie über den Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme” op. 52/2 na orga­ny
 • Romanze a‑moll na fis­har­mo­nię
 • Humoreske i Romanze B‑dur op. 58 nr 2 i 10 na fis­har­mo­nię
 • Zwei geistli­che Lieder: „Wenn in ban­gen, trüben Stunden”, „Heimweh” na głos śred­ni z towa­rzy­sze­niem orga­nów
 • Geistliches Lied „Wohl denen” na głos śred­ni z towa­rzy­sze­niem orga­nów
 • Phantasie und Fuge über den Namen B‑A-C‑H op. 46

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

LAUREACI KONKURSÓW

09/05/2016 19:00

Wykonawcy:

 • Gustaw Bachorz (AM Wrocław) — klar­net
 • Jakub Dubik — wio­lon­cze­la
 • Łukasz Krupiński — for­te­pian
 • DUET: Jennyfer Fouani — flet, Jędrzej Jarocki — akor­de­on
 • OKULNIKUS ENSEMBLE: Michał Bereza–  skrzyp­ce baro­ko­we, Karolina Szewczykowska — wio­lon­cze­la baro­ko­wa, Dorota Stawarska — kla­we­syn

Program:

 • Gergely Vajda — Od cie­nia do świa­tła na klar­net solo
 • Benedykt Konowalski — Pejzaż Polski na klar­net solo
 • Johannes Brahms — Sonata skrzyp­co­wa G‑dur op. 78 (w trans­kryp­cji na wio­lon­cze­lę D‑dur)
 • Magnus Lindberg — Jeux d’anches na akor­de­on
 • Erkki Jokinen — Rise V na flet i akor­de­on
 • Joseph Haydn — Sonata As-dur Hob. XVI/46
 • Aleksandr Skriabin — Etiuda cis-moll op. 42 nr 5
 • Giovanni Benedetto Platti — Sonata a 3 WD 678
 • Alessandro Stradella — Trio Sonata d‑moll G 210

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT CHÓRU AKADEMICKIEGO KONSERWATORIUM im. PIOTRA CZAJKOWSKIEGO w MOSKWIE

10/05/2016 16:30

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ…
Międzynarodowe Spotkania — WIOSNA 2016

KONCERT ODWOŁANY

Wykonawcy:

 • Natalia Danikova — solist­ka
 • Chór Akademicki Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie
 • STANISLAV KALININ — dyry­gent

W pro­gra­mie: Henryk Mikołaj Górecki, Piotr Czajkowski, Aleksandr Kastalskij, Stevan Mokranjac, Jewgien Stankowicz, Andrej Bondarenko, Romuald Twadrowski, Edward Bogusławski, Alfred Schnittke, Jurij Falik

Organizator: prof. Klaudiusz Baran

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

GOŚCIE BIG BANDU

11/05/2016 19:00

„Środa na Okólniku”

Biletów brak, wej­ściów­ki na patio są wciąż dostęp­ne !

Wykonawcy:

 • Basia Trzetrzelewska — głos
 • Kevin Robinson — trąb­ka
 • Danny White — for­te­pian
 • Grupa wokal­na: Kaja Mianowana, Daniela Ozdarska, Grzegorz Duszak, Michał Bojarski
 • BIG BAND UMFC
 • Piotr Kostrzewa — pro­wa­dze­nie, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie: M. Davis, G. Goodwin, P. Metheny, P. McCartney & J. Lennon, D. White & B. Trzetrzelewska

Partnerzy: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, TAMKA 43
Realizacja kon­cer­tu: Bolesław Scholl, Michał Bereza

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Dodatkowo ist­nie­je moż­li­wość zaku­pu wej­śció­wek na patio w cenie 5 zł (trans­mi­sja live)

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT CHÓRU AKADEMICKIEGO PAŃSTWOWEJ BIAŁORUSKIEJ AKADEMII MUZYCZNEJ

12/05/2016 15:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ…
Międzynarodowe Spotkania — WIOSNA 2016

Wykonawcy: Artem Piekarskij, Veronica Karsyuk, Elena Sys, Julia Popova, Stefan Kazakevich, Katarzyna Madatowa

W pro­gra­mie: Gieorgij Swiridow, Paweł Czesnokow, Wiktor Wojtik, Siergiej Rachmaninow, Paweł Czesnokow, E. Gigiewicz, Andriej Sawrickij, Leonard Bernstein, John Newton

Organizator: prof. Ewa Iżykowska-Lipińska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

 

WIECZÓR MUZYKI FORTEPIANOWEJ

12/05/2016 19:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy: Cyprian Sekrecki, Miłosz Lewandowski — stu­den­ci Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Organizator: ad. dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

JUWENALIA ARTYSTYCZNE
SOUNDTRACK+

13/05/2016 19:00

Prowadzenie kon­cer­tu: Stanisław Łopuszyński

W pro­gra­mie: muzy­ka fil­mo­wa i z gier kom­pu­te­ro­wych

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety w cenie 20 zł (Sala Koncertowa), 5 zł (patio)
w sprze­da­ży od 7 maja: w kasie bile­to­wej uczel­ni (wyjąt­ko­wo w sobo­tę i w nie­dzie­lę w godz. 14:00–17:00) i przez inter­net: umfc.bilety24.pl

Fotoreportaż

 

JUWENALIA ARTYSTYCZNE
KLASYCY NIEKLASYCZNIE

14/05/2016 19:00

Kierownictwo arty­stycz­ne i pro­wa­dze­nie: Piotr Kostrzewa

W pro­gra­mie: muzy­ka big-ban­do­wa we wszyst­kich kolo­rach

 • W. Kostrzewa – Light signal
 • P.I. Tchaikowsky / B. Strayhorn – Overture nut­crac­ker
 • G. Goodwin – Hit the gro­und run­ning
 • H. Warren / Al Dubin – Lullaby of Broadway
 • B. Potts – Big swing face
 • G. Goodwin – A few good man
 • R. Żyliński / J. Odrowąż – My z Łomży
 • G. Goodwin – Hunting wab­bits
 • M. Ravel / W. Kostrzewa – Pavana
 • P. Blair – Doctor blu­es
 • M. White / D. Foster – In the sto­ne
 • D. Foster – After the love has gone
 • P. Williams – Happy
 • G. Goodwin – Samba del grin­go

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety w cenie 20 zł (Sala Koncertowa), wej­ście na patio — bile­ty w cenie 5 zł
w sprze­da­ży od 7 maja: w kasie bile­to­wej uczel­ni (wyjąt­ko­wo w sobo­tę i w nie­dzie­lę w godz. 14:00–17:00) i przez inter­net: umfc.bilety24.pl

Fotoreportaż

 

PRZEBOJE MUZYKI KAMERALNEJ

15/05/2016 17:00

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

Wykonawcy

 • Łukasz Jankowski — flet, Agata Krystek — skrzyp­ce, Anna Chmielińska — for­te­pian
 • Jan Pietkiewicz — I skrzyp­ce, Piotr Nermer — II skrzyp­ce, Dominika Majerska — altów­ka, Alicja Kozak — wio­lon­cze­la
 • Grzegorz Skrobiński — for­te­pian, Julia Wrońska — I skrzyp­ce, Judyta Kluza — II skrzyp­ce, Mateusz Doniec — altów­ka, Filip Sporniak — wio­lon­cze­la
 • Magdalena Lech — I skrzyp­ce, Anna Środecka — II skrzyp­ce, Maria Skocka — altów­ka, Antonina Przybyszewska — wio­lon­cze­la
 • Agata Krystek — I skrzyp­ce, Aleksander Zwierz — II skrzyp­ce, Ewa Kuśnierz — altów­ka, Konrad Wachnik — wio­lon­cze­la
 • Karolina Gutowska — skrzyp­ce, Jan Pietkiewicz — skrzyp­ce, Kornelia Figielska — skrzyp­ce, Aleksandra Buczna — skrzyp­ce, Agnieszka Podłucka — altów­ka, Natalia Reichert — altów­ka, Małgorzata Oller — wio­lon­cze­la, Agata Bąk — wio­lon­cze­la

Program:

 • Ph. Gaubert – Médailles anti­qu­es na flet, skrzyp­ce i for­te­pian
 • D. Szostakowicz – III Kwartet smycz­ko­wy F‑dur op. 73
 • D. Szostakowicz – VII Kwartet smycz­ko­wy fis-moll op. 108
 • D. Szostakowicz – IX Kwartet smycz­ko­wy Es-dur op. 117
 • A. Dvořák – Kwintet for­te­pia­no­wy A‑dur op. 5
 • F. Mendelssohn-Bartholdy – Oktet Es-dur op. 20

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Paweł Łosakiewicz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

MUZYKA HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

16/05/2016 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy

 • Weronika Chodakowska — for­te­pian, Melanie Rivera — skrzyp­ce
 • Sabina Bury — for­te­pian, Irena Martyn — for­te­pian
 • Wadim Zarych — altów­ka, Siergiej Preobrażeński — for­te­pian
 • Barbara Malcolm — skrzyp­ce, Carlos Malcolm — for­te­pian
 • Dongjing Wang — for­te­pian, Santiago Rodríguez Pérez — skrzyp­ce, Jooyoung Lee — wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie: E. Granados, C. Guastavino, J. Guridi, R. Halffter, M. Infante, C. Malcolm, J. Nin, A. Piazzolla, F. Mompou, M. Ponce, J. Rodrigo, E. Toldra, J. Valverde, P. Viardot-Garcia

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Maja Nosowska, mgr Bartosz Bednarczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

TOMASZ STRAHL I PRZYJACIELE

18/05/2016 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Gość spe­cjal­ny — KRZYSZTOF JAKOWICZ — skrzyp­ce
 • Justyna Baran — skrzyp­ce
 • Radosław Pujanek — skrzyp­ce
 • Katarzyna Budnik-Gałązka — altów­ka
 • Olga Łosakiewicz-Marcyniak — wio­lon­cze­la
 • Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Paweł Gusnar — sak­so­fon
 • Agnieszka Przemyk-Bryła — for­te­pian
 • Rafał Grząka — akor­de­on
 • Adam Bogacki — kon­tra­bas

W pro­gra­mie m.in.: Zoltán Kodály, Astor Piazzolla, Antonín Dvořák, Aleksander Kościów

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT DYPLOMOWY SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

22/05/2016 15:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ…
Międzynarodowe Spotkania — WIOSNA 2016

Wykonawcy:

 • Chór Żeński Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
 • Chór Dziecięcy Alla Polacca
 • dyry­gen­ci: Marta Dziubińska, Aleksandra Ignaczak, Joanna Jaworska, Adrianna Żołnierczuk, Paulina Sobczak

Opieka arty­stycz­na: dr Agata Góreczna-Jakubczak, mgr Anna Bednarska

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

22/05/2016 17:00

Koncert Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie: pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

Opieka arty­stycz­na: prof. UMFC Barbara Okoń-Makowska
Współpraca: mgr Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

NAJPIĘKNIEJSZE DZIEŁA LITERATURY WOKALNEJ

23/05/2016 19:00

Koncert Podyplomowego Studium Pieśni we współpracy z Katedrą Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy: słu­cha­cze V edy­cji Podyplomowego Studium Pieśni

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, prof. nadzw. Robert Cieśla, dr Beata Szebesczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

ORKIESTRA DĘTA

25/05/2016 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Orkiestra Dęta UMFC
 • ROBERT RUMBELOW — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Peter Mennin – Canzona
 • Michael Gandolfi – Vientos y Tangos
 • Giuseppe Verdi – Marsz try­um­fal­ny i muzy­ka bale­to­wa z ope­ry Aida 
 • Paul Hindemith – Symfonia B‑dur na orkie­strę dętą
 • Maciej Małecki – Darkness and Light / Ciemność i świa­tło (pre­mie­ra świa­to­wa)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT KAMERALNY DYPLOMANTÓW UMFC

31/05/2016 19:00

Wykonawcy:

 • Kacper Szelążek — kon­tra­te­nor, Paweł Sommer — for­te­pian
 • Jędrzej Jarocki — akor­de­on
 • Wadim Aleksander Zarych — altów­ka
 • Krzysztof Ostrowski, Jarosław Kocik — pozy­tyw
 • Anna Baran — wal­tor­nia, Dominika Wojcieszuk — skrzyp­ce, Aleksandra Płaczek — for­te­pian

Program

 • Karol Szymanowski – 3 frag­men­ty z poema­tów Jana Kasprowicza op. 5 na głos i for­te­pian
 • Johann Sebastian Bach – ChaconneII Partity d‑moll BWV 1004 w wer­sji na akor­de­on solo (opr. wła­sne wyko­naw­cy na pod­sta­wie par­tii skrzy­piec)
 • Eugène Ysaÿe – Sonata d‑moll „Ballade” op. 27 nr 3w trans­kryp­cji na altów­kę solo
 • Antonio Soler – Seis Conciertos de dos Organos Obligados Compuestos por el Pe. Fr. Antonio Soler [R. 463]
 • Johannes Brahms – Trio wal­tor­nio­we Es-dur op. 40na skrzyp­ce, róg i for­te­pian

Współorganizator: Filharmonia Narodowa

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
Bilety do naby­cia w kasach Filharmonii Narodowej

Afisz
Fotoreportaż

 

logo fn polskie poziome czarne