Sezon koncertowy 2015/2016 - Kwiecień 2016

KANTATY WIELKANOCNE

03/04/2016 17:00

Koncert Zakładu Muzyki Dawnej

Wykonawcy:

 • Kaja Mianowana — sopran, Marcin Gadaliński — kon­tra­te­nor, Aleksander Rewiński — tenor, Maciej Falkiewicz — bas, Paweł Czekała — bas
 • Bach Ensemble
 • Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Joanna Korczago — dyry­gent, przy­go­to­wa­nie chó­rów
 • Orkiestra Instrumentów Historycznych Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej
 • Agata Sapiecha — kon­cert­mistrz, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie:

 • Kaspar Förster młod­szy — Jesu Dulcis Memoria
 • Johann Sebastian Bach - Halt im Gedächtnis Jesum Christ BWV 67
 • Johann Sebastian Bach - Ihr wer­det weinen und heu­len BWV 103
 • Johann Sebastian Bach - Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß BWV 134

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Agata Sapiecha

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

NA STYKU KULTUR AZJATYCKIEJ I EUROPEJSKIEJ

04/04/2016 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy:

 • chiń­scy stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC: Guo Zhenming, Wang Li, Qu Feifei, Wang Bingwen, Zixin Wei, Ji Yang, Kang Qiongmei, Li Danni, Zhao Meitian, Li Yiqun, Qu Donghao, Zhao Shuai, Zhang Wenjun, Gao Di, Yu Xiaoyue, Hu Yanfang, Zhen Aihua, Xu Honghua, Yi Jie, Si Da, Deng Yingzhuo, Duan Gaosheng, Xionghua Qiao
 • Emilio Bayon, Mariusz Dubrawski, Dagmara Dudzińska, Alina Hoffmann, Monika Kolasińska, Szymon Kowalczyk, Małgorzata Kuraś-Tkacz, Teresa Maciaszek, Robert Morawski, Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, Ramiro Sanjines Unzueta, Katarzyna Ewa Sokołowska, Paweł Sommer, Beata Szebesczyk, Lidia Strońska, Krzysztof Trzaskowski — for­te­pian

W pro­gra­mie m.in.: Wolfgang Amadeus Mozart, Liu Cong, Gioacchino Rossini, Li Xiaobing, Fryderyk Chopin, Ludomir Różycki, Salvatore Cardillo, Giacomo Puccini

Opieka arty­stycz­na: prof. nadzw. Robert Cieśla

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT KAMERALNY

06/04/2016 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Katarzyna Budnik-Gałązka — altów­ka
 • Agata Igras-Sawicka — flet
 • Zuzanna Elster — har­fa

W pro­gra­mie:

 • Ladislas Rohozinski – Suite brêve
 • Arnold Bax – Trio Elegiac GP 178
 • Lowell Liebermann — Sonata op. 56 na flet i har­fę
 • Claude Debussy – Sonata na flet, altów­kę i har­fę CD 145

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

SPRING ON HARP STRINGS

10/04/2016 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Wykonawcy:

 • Alina Łapińska, Aleksandra Traczyńska, Sara Pustoła i Agata Salwińska, Beata Czapska — har­fa
 • Aleksandra Świderek — sopran, Natalia Magdziarz — flet
  Katarzyna Denkiewicz — skrzyp­ce, Karolina Pływaczewska — wio­lon­cze­la
  Aleksandra Bednarczyk, Ada Dobrowolska — skrzyp­ce
  Radosław Jarocki — altów­ka, Małgorzata Latoszek — wio­lon­cze­la
  Gabriela Ziniewicz — flet, Aleksandra Niemyski — klar­net

W pro­gra­mie: B. Andrès, B. Britten, E. Granados, Z. Jonák, G. Pierné, M. Ravel, H. Renié, L. Spohr, M. Tournier

Opieka arty­stycz­na: dr Zuzanna Elster

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

FERENC LISZT
Złota era pianistyki

11/04/2016 19:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy: Joanna Kacperek, Wojciech Kruczek, Kamil Labusga, Zuzanna Laszczkowska, Szymon Ogryzek, Agata Pacak, Piotr Prusaczyk, Zhao Yang — for­te­pian

W pro­gra­mie utwo­ry Ferenca Liszta: 

 • Sonata h‑moll S 178
 • VI Rapsodia węgier­ska S 244/6
 • X Rapsodia węgier­ska S 244/10
 • Sonetto 104 del Petrarca S 161/5, Après une lec­tu­re du Dante. Fantasia quasi sona­ta S 161/7 z cyklu Années de pèle­ri­na­ge. Deuxième année. Italie
 • Funérailles z cyklu Harmonies poéti­qu­es et reli­gieu­ses S 173/7
 • Walse-Caprice z cyklu Soirées de Vienne S 427/6
 • Paraphrase de con­cert sur Rigoletto S 434

Opieka arty­stycz­na: dr Konrad Skolarski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT SYMFONICZNY

13/04/2016 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

BILETÓW BRAK

Wykonawcy:

 • Mariusz Patyra — skrzyp­ce
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • MASSIMILIANO CALDI — dyry­gent

 W pro­gra­mie:

 • Gioacchino Rossini – Uwertura do ope­ry Cyrulik sewil­ski
 • Niccolò Paganini – I Koncert skrzyp­co­wy D‑dur op. 6
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A‑dur op. 90 (Włoska)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

WŁODZIMIERZ KOTOŃSKI IN MEMORIAM

17/04/2016 17:00

Koncert Studium Muzyki Komputerowej

KONCERT ODWOŁANY

Wykonawcy:

 • Ewa Liebchen — flet
 • Olga Paciej — kla­we­syn
 • Barbara Okoń-Makowska — pro­jek­cja dźwię­ku

W pro­gra­mie: Włodzimierz Kotoński

 • Bucolica (Morton Feldman in memo­riam) na flet solo
 • Mikrostruktury na taśmę
 • Partita na kla­we­syn (pra­wy­ko­na­nie świa­to­we)
 • Arietta e fio­ri na puzon i dźwię­ki elek­tro­nicz­ne
 • Tierra calien­te na taśmę

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, dr hab. Edward Sielicki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Koncertowi towa­rzy­szy wysta­wa gra­fik Joanny Tumiłowicz pt. „Król Ubu czy­li Poczet Kompozytorów Polskich” powią­za­na z ope­rą Krzysztofa Pendereckiego. Wystawa skła­da się z 25 prac w for­mie kart do gry w bry­dża i zawie­ra 42 podo­bi­zny kom­po­zy­to­rów.

Afisz

 

KRÓLESTWO MINIATUR SKRZYPCOWYCH

18/04/2016 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy:

 • Dorota Błaszczyńska, Aleksandra Buczna, Aleksandra Golczyńska, Aleksandra Guja, Maria Jeżewska, Judyta Kluza, Debora Kramarek, Dobromir Lesiak, Karolina Mikołajczyk, Karolina Miśkowiec, Klaudia Olborska, Katarzyna Olszewska, Melanie Rivera, Magdalena Skwierczyńska, Aleksandra Szlaga, Anna Wcisło, Julia Wrońska — skrzyp­ce
 • Iwo Jedynecki — akor­de­on, Mateusz Kowalski — gita­ra, Aleksandra Dallali, Janusz Grobelny, Piotr Kopczyński, Elżbieta Jarszewska-Kordykiewicz, Klaudia Kudełko, Irena Martyn, Elżbieta Neumann, Krzysztof Stanienda — for­te­pian

W pro­gra­mie: G. Bacewicz, A. Bazzini, J. Brahms, B. Dvarionas, A. Dvořák, Y. Hubay, M. de Falla, A. Karałow, W. Lutosławski, N. Milstein, N. Paganini, P. de Sarasate, D. Szostakowicz, K. Szymanowski, H. Wieniawski, E. Ysaÿe, A. Zarzycki

Opieka arty­stycz­na: prof. UMFC Maria Orzechowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KWARTET WILANÓW Jubileusz 50-lecia

20/04/2016 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

 Wykonawcy:

 • KWARTET WILANÓW: Tadeusz Gadzina — I skrzyp­ce, Paweł Łosakiewicz — II skrzyp­ce, Ryszard Duź — altów­ka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak — wio­lon­cze­la (gościn­nie)
 • Elżbieta Gajewska — flet
 • Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie:

 • W.A. Mozart — Kwartet fle­to­wy D‑dur KV 285
 • A. Dvořák — Kwartet smycz­ko­wy F‑dur „Amerykański” op. 96 nr 12 B. 179
 • I.F. Dobrzyński - Kwintet F‑dur op. 20

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

KONCERT DOKTORANTÓW UMFC

24/04/2016 15:00

Wykonawcy:

 • Yula Hattori — for­te­pian
 • Robert Jędrzejewski — wio­lon­cze­la
 • Ae Ran Kim — sopran
 • Aleksandra Resztik-Wesołowska — sopran
 • Szymon Telecki — skrzyp­ce
 • Paweł Pawlik — for­te­pian
 • Kyeong Yeon Seo — for­te­pian

W pro­gra­mie: K. Szymanowski, T. Paciorkiewicz, P. Perkowski, R. Jędrzejewski

Organizator: Studium Doktoranckie UMFC

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

Afisz
Program — bro­szu­ra

 

ACADEMIA CANTANS

24/04/2016 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ…
Międzynarodowe Spotkania — WIOSNA 2016

Wykonawcy:

 • Aneta Łukaszewicz — alt, Mateusz Markuszewski — tenor, Dariusz Maćkowiak — bary­ton
 • Filip Sporniak — wio­lon­cze­la
 • Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Irina Bogdanovich, Maja Sadłowska — dyry­gen­ci

W pro­gra­mie:

 • H. M. Górecki – Totus Tuus op. 60
 • F. Ticheli – Earth Song
 • E. Rautavaara – Credo
 • P. Łukaszewski – Nunc dimit­tis, Jubilate Deo
 • P. Mealor – Ubi Caritas
 • M. Bembinow – Vulnerasti cor meum
 • J. Tavener – Svjati
 • S. Rachmaninow – Całonocne Czuwanie op. 37

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. zw. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

Chor-UW_OSTATECZNA_WERSJA_PODLUZNA_200

 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
Szabolcs Esztényi, Alicja Gronau, Rafał Janiak, Aleksander Kościów, Bartosz Kowalski, Jan Krutul, Paweł Łukaszewski, Aldona Nawrocka, Maria Pokrzywińska, Dariusz Przybylski, Edward Sielicki, Przemysław Zych

25/04/2016 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Jan Krutul - Ave Verum Corpus na chór mie­sza­ny a cap­pel­la
 • Maria Pokrzywińska - Cztery figli­ki na chór mie­sza­ny a cap­pel­la do słów Mikołaja Reja
 • Edward Sielicki - Verbum caro fac­tum est na chór mie­sza­ny a cap­pel­la
 • Aldona Nawrocka - Agnus Dei na chór mie­sza­ny a cap­pel­la
  Chór TIBI DOMINE przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
  Justyna Pakulak — dyry­gent
 • Paweł Łukaszewski - Prawdy ukry­te — trzy pie­śni do słów Jarosława Iwaszkiewicza na sopran i for­te­pian
 • Aleksander Kościów - Wieczorem… z cyklu Trzy kra­jo­bra­zy mło­do­pol­skie na sopran, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  Anna Mikołajczyk-Niewiedział — sopran
  Wojciech Świętoński — for­te­pian
  Piotr Hausenplas — wio­lon­cze­la
  Robert Morawski — for­te­pian
 • Dariusz Przybylski - Onyx na dwa sak­so­fo­ny
 • Alicja Gronau - Impresja / Lapidaria II na sak­so­fon sopra­no­wy i alto­wy
  Dorota Samsel, Alicja Wołyńczyk — sak­so­fon
  Paula Jaszczyk — wizu­ali­za­cje
 • Bartosz Kowalski - Circles on the water II na har­fę i zespół kame­ral­ny
  Ilina Sawicka — har­fa
  Bartosz Kowalski — for­te­pian
  Krzysztof Niezgoda — wibra­fon
  Katarzyna Denkiewicz — I skrzyp­ce
  Iga Wasilewska — II skrzyp­ce
  Jerzy Sawicki — altów­ka
  Karolina Pływaczewska — wio­lon­cze­la
 • Rafał Janiak - Pięć odcie­ni w kolo­rach kwar­te­tu
  Messages Quartet: Małgorzata Wasiucionek — I skrzyp­ce, Oriana Masternak — II skrzyp­ce, Maria Dutka — altów­ka, Beata Urbanek-Kalinowska — wio­lon­cze­la
 • Szábolcs Esztényi - Muzyka kre­owa­na nr 3 in memo­riam Tomasz Sikorski
  Kuba Sokołowski — for­te­pian
 • Przemysław ZychWodzę ocza­mi – pieśń do słów Tadeusza Różewicza
  Anna Mikołajczyk-Niewiedział — sopran, Sławomir Tomasik — skrzyp­ce, Robert Morawski — for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: dr Aldona Nawrocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW

27/04/2016 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • soli­ści: Magda Lewandowska — sopran, Agnieszka Grochala — mez­zo­so­pran, Marta Mika — mez­zo­so­pran, Cezary Rembisz — fagot, Bartłomiej Kacperski — trąb­ka, Mateusz Stankiewicz — akor­de­on, Maciej Wota — for­te­pian, Andrzej Karałow — kom­po­zy­cja
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • RAFAŁ JANIAK — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • S. Rachmaninow — II Koncert for­te­pia­no­wy c‑moll op. 18 (wybór)
 • G.Ph. Telemann — Koncert D‑dur TWV 51:D7 na trąb­kę, orkie­strę smycz­ko­wą i b.c.
 • W.A. Mozart — Koncert B‑dur KV 191/186e na fagot i orkie­strę
 • O. Schmidt — Fantazja sym­fo­nicz­na i alle­gro op. 20 na akor­de­on i orkie­strę kame­ral­ną
 • A. Karałow — Multicolour Horizon na orkie­strę sym­fo­nicz­ną
 • P. Czajkowski — recy­ta­tyw i aria Joanny Da, Czas nastał! z I aktu ope­ry Dziewica orle­ań­ska
 • G. Puccini — aria Mimi Si, mi chia­ma­no Mimi z I aktu ope­ry Cyganeria
 • P. Czajkowski — recy­ta­tyw i aria Olgi Ach, Tania, Tania Ja nie spo­sob­na k gru­sti tom­naj z I aktu ope­ry Eugeniusz Oniegin

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 

KONCERT INAUGURACYJNY
Festiwalu Studenckich Zespołów Kameralnych Krajów Nadbałtyckich

28/04/2016 19:00

Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Kameralnych Krajów Nadbałtyckich w ramach Dorocznego Wiosennego Zjazdu European Chamber Music Teachers Association (ECMTA), 28 kwietnia — 1 maja 2016 r.

Wykonawcy: stu­denc­kie zespo­ły kame­ral­ne UMFC

Organizator: Katedra Kameralistyki Fortepianowej
Opieka mery­to­rycz­na: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Współorganizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Program Festiwalu
Afisz

 

KONCERT KOMPOZYTORSKI STUDENTÓW KLASY KOMPOZYCJI PROF. DR HAB. PAWŁA ŁUKASZEWSKIEGO

29/04/2016 19:00

Wykonawcy: Denys Bocharov, Łukasz Farcinkiewicz, Jarema Jarosiński, Aleksandra Klimczak, Mateusz Kowalski, Jakub Langiewicz, Krzysztof Niezgoda, Łukasz Piasecki, Olga Paciej, Jakub Stefek, Marta Trzcionkowska, Przemysław Wojciechowski, Tomasz Zając, Marcin Zarzycki, Maria Żwirdowska

W pro­gra­mie:

 • Denys Bocharov — ICHTHUS
 • Aleksandra Chmielewska — Błękitny ptak
 • Jakub Krukowski — NINE na nonet smycz­ko­wy
 • Jan Krutul — Fibonaction
 • Michał Malec — Trois ima­ges
 • Jakub Neske — Etude No.1 (El penúl­ti­mo trémo­lo), Etude No. 2
 • Julia Seeholzer — Portraits of Disquiet
 • Jakub Szafrański — 10 emo­tion

Organizator: stu­den­ci kla­sy kom­po­zy­cji prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

KONCERTY KAMERALNE
w ramach Festiwalu Studenckich Zespołów Kameralnych Krajów Nadbałtyckich

29/04/2016 19:00

Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Kameralnych Krajów Nadbałtyckich w ramach Dorocznego Wiosennego Zjazdu European Chamber Music Teachers Association (ECMTA), 28 kwietnia — 1 maja 2016 r.

Wykonawcy: stu­den­ci z uczel­ni pol­skich i zagra­nicz­nych

Organizator: Katedra Kameralistyki Fortepianowej
Opieka mery­to­rycz­na: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Współorganizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Sala Biała Pałacu w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Wstęp wol­ny

Program Festiwalu
Afisz

 

KONCERTY KAMERALNE
w ramach Festiwalu Studenckich Zespołów Kameralnych Krajów Nadbałtyckich

30/04/2016 18:30

Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Kameralnych Krajów Nadbałtyckich w ramach Dorocznego Wiosennego Zjazdu European Chamber Music Teachers Association (ECMTA), 28 kwietnia — 1 maja 2016 r.

Wykonawcy: stu­den­ci z uczel­ni pol­skich i zagra­nicz­nych

Organizator: Katedra Kameralistyki Fortepianowej
Opieka mery­to­rycz­na: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Współorganizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Sala Biała Pałacu w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Wstęp wol­ny

Program Festiwalu
Afisz