Sezon koncertowy 2015/2016 - Październik 2015

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
Miłosz Bembinow, Eunho Chang, Anna Ignatowicz-Glińska, Krzysztof Knittel, Maria Pokrzywińska, Edward Sielicki, Ignacy Zalewski

19/10/2015 19:00

Wykonawcy:

 • Joanna Freszel — sopran, Krzysztof Niezgoda — dzwo­ny ruro­we, Agata Salwińska — har­fa, Krzysztof Garstka — kla­we­syn, Dominik Płociński — wio­lon­cze­la, Przemysław Marcyniak — dyry­gent
 • Kyeong-Yeon Seo — for­te­pian
 • Piotr Zawadzki — klar­net, Łukasz Chrzęszczyk — for­te­pian
 • Urszula Gosk, Paulina Młynarska, Konrad Gzik — sak­so­fo­ny
 • Aleksander Dębicz — for­te­pian, Kornelia Grądzka — I skrzyp­ce, Agata Frysz — II skrzyp­ce, Katarzyna Grygiel — altów­ka, Maria Ślipska — wio­lon­cze­la
 • Alina Ratkowska — kla­we­syn
 • Jacek Delong — sak­so­fo­ny, Krzysztof Knittel — har­fa
 • Andrzej Kopeć — har­fa midi, REM

W pro­gra­mie:

 • Miłosz Bembinow – Nokturn na sopran, dzwo­ny ruro­we, har­fę, kla­we­syn i wio­lon­cze­lę
 • Eunho Chang – The Unification of the Four Elements na for­te­pian
 • Maria Pokrzywińska – Invitation w wer­sji na klar­net i for­te­pian (pra­wy­ko­na­nie)
 • Edward Sielicki – Recursus ad fon­tem / Powrót do źró­deł na trio sak­so­fo­no­we
 • Ignacy Zalewski – Kwintet for­te­pia­no­wy
 • Anna Ignatowicz-Glińska – Poza ciszą na kla­we­syn. Pamięci Pawła Buczyńskiego (pra­wy­ko­na­nie)
 • Krzysztof Knittel – Partita 1 w wer­sji kame­ral­nej na sak­so­fon alto­wy i sopra­no­wy i media elek­tro­nicz­ne (pra­wy­ko­na­nie)

Opieka arty­stycz­na: dr Anna Ignatowicz-Glińska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra