Sezon koncertowy 2015/2016 - Październik 2015

PROFESOR MIROSŁAW ŁAWRYNOWICZ IN MEMORIAM
w 10. rocznicę śmierci

05/10/2015 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy:

 • Maria Machowska, Agnieszka Marucha — skrzyp­ce
 • Wojciech Koprowski, Janusz Wawrowski, Andrzej Gębski — skrzyp­ce
 • Barbara Malcolm, Emilia Jarocka, Ada Dobrowolska, Marta Gębska, Gwidon Ciężarek, Magdalena Kołcz, Agata Janczy, Zuzanna Budzyńska, Mira Marton, Julia Pałęcka, Natalia Orszak — skrzyp­ce
 • Katarzyna Budnik-Gałązka — altów­ka
 • Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego pod dyrek­cją Andrzeja Gębskiego

W pro­gra­mie:

 • H. Wieniawski – Etiudy-Kaprysy op. 18 na skrzyp­ce z towa­rzy­sze­niem dru­gich skrzy­piec
 • J. Massenet – Medytacja z ope­ry Thaïs op. 35 (opr. A. Gębski)
 • C. M. von Weber – Andante i ron­do węgier­skie op. 35 (opr. F. Rynkowicz)
 • F. Chopin – Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 (opr. W. Marschner)
 • F. Kreisler – Radość miło­ściAlt-Wiener Tanzweisen (opr. W. Marschner)
 • S. Joplin / I. Frołow – The Easy Winners
 • J. Kern / I. Frołow – Smoke Gets in Your Eyes z musi­ca­lu Roberta
 • I. Frołow – Scherzo-Souvenir
 • Walc pamię­ci Ławrynowicza

Opieka arty­stycz­na: prof. nadzw. Andrzej Gębski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra