Sezon koncertowy 2014/2015 - Listopad 2014

KONCERT UCZESTNIKÓW
Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Profesora Feliksa Rączkowskiego

30/11/2014 17:00

Wykonawcy: Adam Krukiewicz, Mateusz Rzewuski — orga­ny

Program:

  • Johann Sebastian Bach — Preludium i fuga h‑moll BWV 544
  • Carl Philippe E. Bach — Sonata g‑moll Wq 70/6, H 87
  • Mieczysław Surzyński — Capriccio op.36
  • Johann Sebastian Bach — Preludium i fuga D‑dur BWV 532
  • Marian Sawa — Sekwens
  • Feliks Rączkowski — Tema con varia­zio­ni

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Andrzej Chorosiński

Sesja nauko­wa Polska Szkoła Organowa
Sala im. Henryka Melcera
29 listo­pa­da 2014, godz. 14:00–18:00
30 listo­pa­da 2014, godz. 10:30–16:15

Program szcze­gó­ło­wy sesji

Koncert towa­rzy­szą­cy sesji:
29 listo­pa­da 2014, godz. 19:30, Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie
Wykonawcy: absol­wen­ci Profesora Feliksa Rączkowskiego

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra