Sezon koncertowy 2014/2015 - Listopad 2014

KONCERT SYMFONICZNY
dedykowany III Ogólnopolskiemu Turniejowi Wiolonczeli i Kontrabasu

26/11/2014 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

  • Konstanty Andrzej Kulka — skrzyp­ce
  • Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
  • Orkiestra Symfoniczna UMFC
  • TOMASZ BUGAJ — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • J. Brahms – Koncert podwój­ny a‑moll op. 102
  • N. Rimski-Korsakow – Suita sym­fo­nicz­na Szeherezada

III Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu, 25–29 listo­pa­da 2014
Przesłuchania fina­ło­we: 29 listo­pa­da 2014 (sobo­ta), godz. 9:00–19:00; Sala Koncertowa; wstęp wol­ny

Organizatorzy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż