Sezon koncertowy 2014/2015 - Listopad 2014

PAMIĘCI IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Paderewski Warszawie. Warszawa Paderewskiemu”

05/11/2014 19:00

„Środa na Okólniku”
Koncert pod honorowym patronatem Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej Lukasa Beglingera

Wykonawcy:

  • TRIO PADEREWSKI (Szwajcaria): Catherina Lemoni — for­te­pian, David O’Doherty — skrzyp­ce, Francesco Bartoletti — wio­lon­cze­la
  • Agata Szymczewska — skrzyp­ce
  • Joanna Marcinkowska — for­te­pian

W pro­gra­mie:

  • F. Chopin – Trio g‑moll op. 8 na skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
  • I.J. Paderewski – Transkrypcje utwo­rów for­te­pia­no­wych: Nokturn op. 16 nr 4, Krakowiak fan­ta­stycz­ny op. 14 nr 6, Menuet op. 14 nr 1
  • I.J. Paderewski – Melodia op. 16 nr 2 w wer­sji na skrzyp­ce i for­te­pian (opr. S. Barcewicz), Sonata a‑moll op. 13 na skrzyp­ce i for­te­pian
  • K. Szymanowski – Nokturn i Taranela op. 28 na skrzyp­ce i for­te­pian

Koncert otwo­rzy pre­zen­ta­cja fil­mu doku­men­tal­ne­go w reży­se­rii Wiesława Dąbrowskiego pt. Paderewski – czło­wiek czy­nu, suk­ce­su i sła­wy nagro­dzo­ne­go Certificate of Merit na 50. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago (2014)

Organizator Festiwalu: Fundacja „AVE ARTE”
Współfinansowanie Festiwalu: Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Ambasada Stanów Zjednoczonych 
Partnerzy Festiwalu: Filharmonia Narodowa, Muzeum Łazienki Królewskie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Roche Polska, Organizacja Kulturalna „Musica Pro Pace” z Genewy, Hotele Warszawskie „Syrena”,  Grupa Vidoq, Starostwo Powiatu Tarnowskiego, Polski Instytut Dyplomacji im. I.J. Paderewskiego,  Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego
Partnerzy tech­no­lo­gicz­ni: Ricoh, VES
Partnerzy medial­ni: Polskie Radio S.A.,  TYP Kultura, TVP Warszawa, Radio dla Ciebie, mie­sięcz­nik „Stolica”, mie­sięcz­nik „Warsaw Voice”, wydaw­nic­two „Polish Market”, Fenomen Polska, maga­zyn „Kurier Warszawski”

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Informacja o Międzynarodowym Festiwalu Paderewskiego
Plakat
Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż z kon­cer­tu

EDA_pol_rgb_pos_hoch_150 fundacja_ave_1 LOGO_biale_wspolfinansowanieZAiKS_logo_FORMY DOPUSZCZALNE_001 flag-with-text,-Warsaw-PLx150 filharmonia1_150 _AZIENKI_LOGO_160roclogo_cmyk_u_10 Musica-Pro-Pace_1 2014_PPH_new_logo_34cm_to_cut.cdr VIDOQ-LOGO-RGB_140Herb_Powiatu_120 PID_logoPL_RGB_171 LOGO-SPAM_150 logo-towarzystwa_100 Ricoh_logo_150 logoVES_16x9_150 PR_korpo_wersja podstawowa_kolor_poglądLOGO-TVP--Kultura-wersja-podstawowa TVP-WARSZAWA_1 logo_20_lat_RDC_kolor logo STOLICA logo The Warsaw Voice logo Polish Market Fenomen-Polska---logo-trojwymiar_160 Winieta-KW