Sezon koncertowy 2013/2014 - Listopad 2013

NOWE OBLICZA KAMERALISTYKI
Sesja naukowa i cykl koncertów kameralnych

23/11/2013 00:00 — 24/11/2013 00:00

Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Sesja nauko­wa 23–24 listo­pa­da 2013 r., Audytorium im. Karola Szymanowskiego, wstęp wol­ny
Koncerty 24–27 listo­pa­da 2013 r., Sala Koncertowa Fryderyka Chopina, bez­płat­ne kar­ty wstę­pu

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WIELKA KAMERALISTYKA
Johannes Brahms, Charles Loeffler, Hermann Reutter

24/11/2013 17:00

NOWE OBLICZA KAMERALISTYKI
Sesja naukowa i cykl koncertów kameralnych, 23–27 listopada 2013 r.
Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy:

  • Urszula Kryger — mez­zo­so­pran
  • Janusz Wawrowski — skrzyp­ce
  • Ryszard Groblewski — altów­ka
  • Andrzej Bauer — wio­lon­cze­la
  • Tomasz Pawłowski — for­te­pian
  • Piotr Kopczyński — for­te­pian

W pro­gra­mie m.in.:

  • Ch. Loeffler – Quatre Poems op. 5 na mez­zo­so­pran, altów­kę i for­te­pian
  • H. Reutter – Fünf anti­ke Oden op. 57 na głos, altów­kę i for­te­pian
  • J. Brahms – III Kwartet for­te­pia­no­wy c‑moll op. 60

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz