Sezon koncertowy 2013/2014 - Listopad 2013

NOWE OBLICZA KAMERALISTYKI
Sesja naukowa i cykl koncertów kameralnych

23/11/2013 00:00 — 24/11/2013 00:00

Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Sesja nauko­wa 23–24 listo­pa­da 2013 r., Audytorium im. Karola Szymanowskiego, wstęp wol­ny
Koncerty 24–27 listo­pa­da 2013 r., Sala Koncertowa Fryderyka Chopina, bez­płat­ne kar­ty wstę­pu

Opieka arty­stycz­na: prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Dofinansowano ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego