Sezon koncertowy 2013/2014 - Listopad 2013

KONCERT SYMFONICZNY

06/11/2013 19:00

NASI ABSOLWENCI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

  • Orkiestra Symfoniczna UMFC
  • MICHAŁ KLAUZA — dyry­gent

W pro­gra­mie:

  • A. Pärt – Festina len­te na orkie­strę smycz­ko­wą i har­fę
  • A. Schnittke – (K)ein Sommernachtstraum na wiel­ką orkie­strę sym­fo­nicz­ną
  • M. Musorgski – Obrazki z wysta­wy w instru­men­ta­cji M. Ravela na orkie­strę sym­fo­nicz­ną

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Fotoreportaż z kon­cer­tu