Lipiec 2013
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

KONCERT DYPLOMOWY
studentów specjalności Choreografia i teoria tańca

09/07/2013 18:00

Wykonawcy: stu­den­ci kie­run­ku Taniec, spe­cjal­no­ści Choreografia i teo­ria tań­ca, stu­dia dru­gie­go stop­nia, rok II

Opieka arty­stycz­na: prof. Ewa Wycichowska
Opracowanie muzycz­ne i mon­taż: ad, dr Aldona Nawrocka-Woźniak
Konsultacje: as. mgr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
Koordynator kon­cer­tu: ad. dr hab. Aleksandra Dziurosz

Sala Kameralna Teatru Polskiego

Program
Fotoreportaż część 1, część 2, część 3

 

KONCERT INAUGURACYJNY

16/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źródła i inspiracje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy:
Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la, Agnieszka Przemyk-Bryła — for­te­pian

W pro­gra­mie: solo­we i kame­ral­ne utwo­ry Fryderyka Chopina

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

FROM CHOPIN TO JAZZ

20/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źródła i inspiracje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy:
Anna Górecka — for­te­pian, Włodek Pawlik, Trio: Włodek Pawlik — for­te­pian, Cezary Konrad — per­ku­sja, Paweł Pańta — kon­tra­bas

W pro­gra­mie: F. Chopin, S. Prokofiew, H.M. Górecki oraz stan­dar­dy jaz­zo­we

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

OD ROMANTYZMU DO AWANGARDY

23/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źródła i inspiracje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy:
Andrzej Dutkiewicz — for­te­pian, Alicja Blanquart — wio­lon­cze­la, Stanisław Skoczyński — per­ku­sja

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

DUETY

24/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źródła i inspiracje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy:

  • Janusz Wawrowski — skrzyp­ce, Jose Gallardo — for­te­pian
  • Klaudiusz Baran — akor­de­on, Michał Nagy — gita­ra

W pro­gra­mie m.in.: H. Wieniawski, F. Kreisler, A. Piazzolla

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

MINIMAL MUSIC

25/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źródła i inspiracje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy: Iwona Mironiuk, Andrzej Dutkiewicz, Szábolcs Esztényi, Seo Kyeong Yeon – for­te­pian

W pro­gra­mie: Simeon Ten Holt – Canto Ostinato

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

KONCERT UCZESTNIKÓW

27/07/2013 17:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źródła i inspiracje
16–28 lipca 2013 r.

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

„ŁĄCZY NAS PIEŚŃ”
Koncert chóru z Japonii

28/07/2013 17:00

W podziękowaniu za wsparcie i pomoc po tragicznym trzęsieniu ziemi i katastrofie elektrowni atomowej Fukushima

Wykonawcy:

  • Chór Jedwabnego Szlaku
  • Masako Watanabe — kie­row­nic­two chó­ru
  • Takuya Yokoyama — dyry­gent
  • Makoto Kanai — for­te­pian

W pro­gra­mie: pie­śni pol­skie i japoń­skie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Organizatorzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Fundacja Kyoto-Kraków