Lipiec 2013
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

KONCERT DYPLOMOWY
studentów specjalności Choreografia i teoria tańca

09/07/2013 18:00

Wykonawcy: stu­denci kie­runku Taniec, spe­cjal­no­ści Choreografia i teo­ria tańca, stu­dia dru­giego stop­nia, rok II

Opieka arty­styczna: prof. Ewa Wycichowska
Opracowanie muzyczne i mon­taż: ad, dr Aldona Nawrocka-Woźniak
Konsultacje: as. mgr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
Koordynator kon­certu: ad. dr hab. Aleksandra Dziurosz

Sala Kameralna Teatru Polskiego

Program
Fotoreportaż część 1, część 2, część 3

 

KONCERT INAUGURACYJNY

16/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źró­dła i inspi­ra­cje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy:
Tomasz Strahl — wio­lon­czela, Agnieszka Przemyk-Bryła — fortepian

W pro­gra­mie: solowe i kame­ralne utwory Fryderyka Chopina

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wolny

FROM CHOPIN TO JAZZ

20/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źró­dła i inspi­ra­cje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy:
Anna Górecka — for­te­pian, Włodek Pawlik, Trio: Włodek Pawlik — for­te­pian, Cezary Konrad — per­ku­sja, Paweł Pańta — kontrabas

W pro­gra­mie: F. Chopin, S. Prokofiew, H.M. Górecki oraz stan­dardy jazzowe

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wolny

OD ROMANTYZMU DO AWANGARDY

23/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źró­dła i inspi­ra­cje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy:
Andrzej Dutkiewicz — for­te­pian, Alicja Blanquart — wio­lon­czela, Stanisław Skoczyński — perkusja

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wolny

DUETY

24/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źró­dła i inspi­ra­cje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy:

  • Janusz Wawrowski — skrzypce, Jose Gallardo — fortepian
  • Klaudiusz Baran — akor­deon, Michał Nagy — gitara

W pro­gra­mie m.in.: H. Wieniawski, F. Kreisler, A. Piazzolla

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wolny

 

MINIMAL MUSIC

25/07/2013 18:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źró­dła i inspi­ra­cje
16–28 lipca 2013 r.

Wykonawcy: Iwona Mironiuk, Andrzej Dutkiewicz, Szábolcs Esztényi, Seo Kyeong Yeon – fortepian

W pro­gra­mie: Simeon Ten Holt – Canto Ostinato

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wolny

 

KONCERT UCZESTNIKÓW

27/07/2013 17:00

XIV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny
Od Chopina do Góreckiego — Źró­dła i inspi­ra­cje
16–28 lipca 2013 r.

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wolny

 

„ŁĄCZY NAS PIEŚŃ”
Koncert chóru z Japonii

28/07/2013 17:00

W podzię­ko­wa­niu za wspar­cie i pomoc po tra­gicz­nym trzę­sie­niu ziemi i kata­stro­fie elek­trowni ato­mo­wej Fukushima

Wykonawcy:

  • Chór Jedwabnego Szlaku
  • Masako Watanabe — kie­row­nic­two chóru
  • Takuya Yokoyama — dyrygent
  • Makoto Kanai — fortepian

W pro­gra­mie: pie­śni pol­skie i japońskie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wolny

Organizatorzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Fundacja Kyoto-Kraków