Sezon koncertowy 2012/2013 - Kwiecień 2013

Kwiecień 2013
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC

RECITAL FORTEPIANOWY

03/04/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Koncert odwo­ła­ny z powo­du cho­ro­by Artysty

Program:

 • P. Czajkowski — Pory roku op. 37 bis
 • M. Musorgski — Obrazki z wysta­wy

Wykonawca: Jerzy Sterczyński — for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety 10 PLN

 

WIOSENNY KONCERT Z GITARĄ

07/04/2013 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

Wykonawcy: Marta Pieczewska, Awelina Szumnarska, Emilia Wiązowska, Radosław Bołtuć, Robert Guzik, Szymon Kałuża, Krzysztof Stępień, Wiktor Wilczak, Adam Woch – gita­ra, Małgorzata Promińska – śpiew, Szymon Nidzworski – sak­so­fon teno­ro­wy, Maciej Kopczyński – gita­ra elek­trycz­na, syn­te­za­tor, sam­pler, Paweł Krulikowski – gita­ra baso­wa, Radosław Mysłek – per­ku­sja

W pro­gra­mie: S. Assad, G. Bizet, M. de Falla, G. Gershwin, A. Ginastera, E. Gismonti, E. Granados, M. Perkins, A. Piazzolla, J.-Ph. Rameau, G.Ph. Telemann, S.L. Weiss, V. Young

Opieka arty­stycz­na: Marcin Zalewski, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

CLAUDIO MONTEVERDI – KORONACJA POPPEI
w 370. rocznicę śmierci Kompozytora

08/04/2013 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki
Wersja koncertowa przygotowana we współpracy z Instytutem Opery warszawskich uczelni artystycznych

Wykonawcy:

 • soli­ści – stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC
  dr Anna Radziejewska, dr Artur Stefanowicz — opie­ka wokal­na
 • Zespół Instrumentalny UMFC
  Lilianna Stawarz — kie­row­nic­two muzycz­ne

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Powtórzenie: 12, 13, 14 kwiet­nia 2013 r., godz. 19:00, Teatr Collegium Nobilium (ul. Miodowa 22/24).
Collegium Nobilium, tel.: (22) 635 99 39, e‑mail: rezerwacja.tcn@at.edu.pl

 

KONCERT SYMFONICZNY
w 100-lecie urodzin Witolda Lutosławskiego

10/04/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Replika kon­cer­tu, któ­ry odbył się 4 maja 1987 roku w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina pod dyrek­cją Witolda Lutosławskiego z udzia­łem wio­lon­cze­li­sty Andrzeja Bauera

Wykonawcy:

 • Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
  MARCIN NAŁĘCZ-NIESIOŁOWSKI — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • Koncert na orkie­strę
 • Koncert wio­lon­cze­lo­wy
 • Mała suita na orkie­strę sym­fo­nicz­ną

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety 10 PLN

Program kon­cer­tu (pdf)
Fotoreportaż z kon­cer­tu
Relacja fil­mo­wa

INAUGURACJA NOWEGO KLAWESYNU

14/04/2013 17:00

„Dla miłośników i dla znawców“
Koncert na rozpoczęcie sesji „Muzyka klawesynowa w UMFC”

Wykonawcy: Alina Ratkowska, Leszek Kędracki, Krzysztof Garstka, Piotr Wilczyński — kla­we­syn

W pro­gra­mie m.in.: D. Buxtehude, J.J. Froberger, J.Ch. de Chambonnières

Opieka arty­stycz­na: dr Alina Ratkowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

15/04/2013 19:00

Wykonawcy:

 • Maria Jeżewska, Magdalena Lech, Miłosz Wieliński – skrzyp­ce
 • Weronika Kociołek, Fily Diakité – altów­ka
 • Anna Wróbel — wio­lon­cze­la
 • Paweł Gusnar — sak­so­fon, Julia Samojło — for­te­pian
 • Mateusz Dobosz — kon­tra­bas, Jakub Sokołowski — for­te­pian
 • Camerata Vistula
  Andrzej Wróbel — kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie:

 • Paweł Buczyński – Muzyka przy sadze­niu róż na zespół kame­ral­ny (2012)
 • Miłosz Bem­bi­now – Diver­ti­mento Inge­nuo na mło­dzie­żo­wą orkie­strę smycz­kową (2001) )
 • Maria Pokrzywińska – Invitation na sak­so­fon i for­te­pian (2011)
 • Paweł Łukaszewski – Divertimento na orkie­strę kame­ral­ną (2006)
 • Anna Ignatowicz-Glińska – Nim zakwit­nie Magnolia na kon­tra­bas i for­te­pian (2012)
 • Bartosz Kowalski – Etnia II na wio­lon­cze­lę solo i orkie­strę kame­ral­ną (2012)

Koordynator: dr Anna Ignatowicz-Glińska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

TADEUSZ GADZINA I PRZYJACIELE
Pamięci mojego jedynego Mistrza PROFESORA ZENONA BĄKOWSKIEGO

17/04/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Elżbieta Gajewska — flet
 • Paweł Łosakiewicz — skrzyp­ce
 • Ryszard Duź — altów­ka, Marian Wasiółka — wio­lon­cze­la, Andrzej Mysiński — kon­tra­bas
 • Bronisława Kawalla, Ella Susmanek — for­te­pian

W pro­gra­mie: J.S. Bach, W.A. Mozart, E. Grieg, S. Rachmaninow, P. Sarasate, G. Bacewicz, E. Bloch, P. Łosakiewicz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety 10 PLN

 

SOLOWA I KAMERALNA FRANCUSKA MUZYKA HARFOWA

21/04/2013 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji
Pamięci Bronisławy Prokopowicz – pedagoga i harfistki oraz tragicznie zmarłej studentki klasy harfy Victorii Jankowskiej

Wykonawcy:

 • Beata Czapska, Zuzanna Elster, Zuzanna Federowicz, Agata Galik, Agata Salwińska, Ilina Sawicka, Temina Sulumuna — har­fa
 • Monika Sasinowska, Aleksandra Świderek — sopran
 • Agata Igras-Sawicka, Joanna Krajewska, Magdalena Łapińska — flet
 • Małgorzata Jończyk — klar­net
 • Marianna Waszkiewicz — for­te­pian
 • Robert Guzik — gita­ra
 • Miłosz Wieliński, Karolina Matuszkiewicz — skrzyp­ce
 • Anna Luiza Aleksandrow, Katarzyna Budnik-Gałązka, Weronika Kociołek — altów­ka
 • Can Kehri, Kinga Piotrowska — wio­lon­cze­la
 • Zespół Instrumentalny, Michał Niedziałek — dyry­gent

W pro­gra­mie: B. Andrès, A. Bax, A. Caplet, J. Cras, M. Ravel, H. Renié, C. Saint-Saëns, G. Tamez, M. Tournier

Opieka arty­stycz­na: prof. Urszula Mazurek, dr Zuzanna Elster

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

W KRĘGU INSTYTUTU MUZYCZNEGO WARSZAWSKIEGO

22/04/2013 19:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy:

 • Mizuho Itakura, Yuka Satomi, Paweł Stachel, Krzysztof Kozłowski — for­te­pian
 • Robert Marat — for­te­pian (gościn­nie)

Wprowadzenie do kon­cer­tu: prof. Maria Szraiber

W pro­gra­mie: A. Michałowski, H. Melcer, E. Pankiewicz, R. Statkowski, W. Żeleński

Opieka arty­stycz­na: prof. Maria Szraiber

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

SŁAWOMIR TOMASIK I PRZYJACIELE
Siła polskich skrzypiec

24/04/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz, Kamila Wąsik-Janiak — skrzyp­ce, Bartosz Bednarczyk, Robert Morawski, Edward Wolanin — for­te­pian, Krzysztof Gosztyła — recy­ta­cja, Orkiestra SUBITO STRINGS, Rafał Janiak — dyry­gent

W pro­gra­mie: J. Elsner, H. Wieniawski, K. Szymanowski, G. Bacewicz, B. Kowalski, W. Lutosławski, S. Tomasik

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety 10 PLN

 

BRZMIENIE SACRUM
Współczesna muzyka religijna

28/04/2013 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu „Interpretacje Muzyki Chóralnej”

Wykonawcy:

 • Chór Mieszany Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC
  Anastazja Golachowska, Joanna Korczago, Paulina Synoradzka, Anna Szaja, Anna Witkowska — dyry­gen­ci
 • Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Michał Sławecki — dyry­gent
 • Michał Markuszewski — impro­wi­za­cje orga­no­we

W pro­gra­mie:

 • I. Piątek – Źródło (tekst Jan Paweł II — Tryptyk rzym­ski)
 • G. Deck-Bardos — Eli, Eli…
 • P. Łukaszewski – Dwa mote­ty wiel­ko­post­ne: Memento mei, Domine; Crucem tuam ado­ra­mus, Domine
 • R. Twardowski – Alleluja!
 • M. Bembinow — Beatus Vir; Veni Sancte Spiritus
 • J.  Świder – Chanson d’a­mo­ur (Due can­ti sacri)
 • J.  van Berchem - O Jesu Christe
 • P.  Casals — O vos omnes
 • F.  Poulenc — Vinea mea elec­ta
 • M. Sławecki — Meine lie­be Mutter – Ostatni list św. Maksymiliana Kolbe do mat­ki
 • A. Dutkiewicz – Hymnus in hono­rem sanc­ti Andreae

Opieka arty­stycz­na: prof.  Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Plakat

 

WIELCY NIEŚMIERTELNI

29/04/2013 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy:

 • Joanna Krajewska — flet
 • Antonina Golachowska — obój
 • Krzysztof Kot — rożek angiel­ski
 • Anna Łukawska, Mateusz Rajkowski — klar­net
 • Joanna Gancarz, Bernard Łasecki, Konrad Mrozek — fagot
 • Konrad Markowski, Ewa Paciorek, Igor Szeligowski — róg
 • Małgorzata Dzikowska — trąb­ka
 • Roman Siwek — puzon
 • Tomasz Chrostowski, Irina Krasavina, Ewa Skardowska, Romana Orłowska, Martyna Smolińska, Hanna Sosińska-Kraski — for­te­pian

W pro­gra­mie: R. Schumann, A. Tansman, P. Hindemith, H. Dutilleux, P. Dukas, F. Poulenc, W. Lutosławski

Opieka arty­stycz­na: Zbigniew Płużek, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu