Sezon koncertowy 2012/2013 - Luty 2013

„RED TAIL, STEAMING HEAD”

01/02/2013 18:00

Interaktywna instalacja oraz koncert muzyki noise połączony ze swobodną improwizacją

Wykonawcy:

 • Rene Kote
 • JIKU55
 • B*Tong
 • Marcin Wolniewicz
 • Wojciech Błażejczyk
 • Karol Piwowarski

Organizator: Marcin Wolniewicz, e‑mail: wytrych@wp.pl

Studio S‑1 UMFC
Wstęp wol­ny

 

XI FORUM MUZYKA DAWNA W UMFC
Inauguracja

03/02/2013 17:00

„Dla miłośników i dla znawców”

Wykonawcy: wykła­dow­cy Austria Barock Akademie w Gmunden (Austria): Sandra Koppensteiner — flet tra­ver­so, Elisabeth Baumer — obój, Ulrike Engel — skrzyp­ce baro­ko­we, Jörg Zwicker — wio­lon­cze­la, Anne Marie Dragosits — kla­we­syn

Opieka arty­stycz­na: st. wykł. Agata Sapiecha

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Koncert orga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy Austriackiego Forum Kultury

 

PERKUSJA, PERKUSJA…
…la fin du temps…

06/02/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Leszek Lorent — per­ku­sja, Maciej Nerkowski — bary­ton / fal­set, Andrzej Brzoska — reali­za­cja war­stwy elek­tro­nicz­nej, Mateusz Dobosz — reali­za­cja dźwię­ku

W pro­gra­mie: I. Xenakis, M. Błażewicz, D. Przybylski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 10 PLN

Wprowadzenie do kon­cer­tu w Foyer Sali Koncertowej, godz. 18:00, wstęp wol­ny 
Prelegenci: dr hab Tadeusz Kobierzycki, dr Filip Maj, dr Patrycja Samson-Ładno

 

GOŚCINNY KONCERT ORKIESTRY FILHARMONII LUBELSKIEJ

08/02/2013 19:00

Wykonawcy:

 • Małgorzata Rodek — sopran, Klaudiusz Baran — akor­de­on
 • Mazo Horn Quartet: Henryk Kowalewicz, Marek Michalec, Krzysztof Stencel, Igor Szeligowski — wal­tor­nie
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
  Sławek A. Wróblewski — dyry­gent

Organizator: Filharmonia Lubelska, e‑mail: info@filharmonialubelska.pl

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

KONCERT PIANISTÓW JAPOŃSKICH — GRUPA POLJA

09/02/2013 15:00

Koncert na zakończenie kursu interpretacji muzycznej

Organizator: Fundacja UMFC

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

XI FORUM MUZYKA DAWNA W UMFC
Zakończenie

10/02/2013 17:00

„Dla miłośników i dla znawców”

Wykonawcy: uczest­ni­cy Forum

Opieka arty­stycz­na: st. wykł. Agata Sapiecha

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

RECITAL FORTEPIANOWY

11/02/2013 19:00

„Zagraniczni Goście”

Wykonawca: Nan-Hee Kim — for­te­pian (Keimyung-Fryderyk Chopin College of Music Daegu, Korea Płd.)

W pro­gra­mie:
L. van Beethoven – 32 Wariacje c‑moll WoO 80, Sonata As-dur op. 110
F. Chopin – Sonata b‑moll op. 35

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

WIECZÓR BALETOWY

11/02/2013 19:00

Doroczny koncert studentów Pedagogiki Baletowej

Teatr Wielki — Opera Narodowa, Scena Kameralna
Pl. Teatralny 1
Bezpłatne kar­ty wstę­pu do odbio­ru w UMFC

Omówienie
Program
Relacja fil­mo­wa
Fotoreportaż

ORKIESTRA KAMERALNA UMFC

13/02/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Orkiestra Kameralna UMFC, Jan Stanienda — skrzyp­ce

Kierownictwo arty­stycz­ne: Jan Stanienda

W pro­gra­mie:

 • B. Bartók – Divertimento na orkie­strę smycz­ko­wą Sz. 113, BB 118
 • B. Britten – Wariacje na temat Franka Bridge’a op. 10 na orkie­strę smycz­ko­wą
 • A. Vivaldi – Cztery pory roku (Le quat­tro sta­gio­ni) op. 8 nr 1–4

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 10 PLN

 

POLSKA MINIATURA SKRZYPCOWA

17/02/2013 15:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy:

 • Michał Bielenia, Aleksandra Błaszczak, Ewa Dyrda, Judyta Florczak, Monika Hirsh, Anna Kramarz, Danuta Kulisz , Magdalena Langman, Karolina Matuszkiewicz, Jan Mazur, Maria Michoń, Szymon Naściszewski, Katarzyna Olszewska,Małgorzata Wasiucionek, Kana Yatsuzuka
  stu­den­ci z klas peda­go­gów: Tadeusza Gadziny, Julii Jakimowicz-Jakowicz, Jakuba Jakowicza, Romana Lasockiego, Marii Orzechowskiej, Krzysztofa Podejki, Jana Staniendy, Sławomira Tomasika, Kamili Wąsik-Janiak
 • Łukasz Chrzęszczyk, Karolina Czechowska, Aleksandra Dallali, Mizuho Itakura, Piotr Kopczyński, Elżbieta Kordykiewicz, Mischa Kozłowski, Natalia Pawlaszek, Grzegorz Skrobiński — for­te­pian

W pro­gra­mie: G. Bacewicz, K. Lipiński, W. Lutosławski, I.J. Paderewski, K. Penderecki, K. Szymanowski, H. Wieniawski, A. Zarzycki

Przygotowanie i pro­wa­dze­nie: prof. UMFC Sławomir Tomasik, as. Kamila Wąsik-Janiak

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

GIACOMO PUCCINI – SIOSTRA ANGELIKA

17/02/2013 17:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy:

 • soli­ści – stu­den­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
 • Maria Gabriella Munari — reży­ser (Conservatorio di Rovigo, Włochy)
 • Przemysław Klonowski — II reży­ser
 • dr hab. Jolanta Janucik — opie­ka wokal­na
 • Monika Kolasińska — for­te­pian
 • Marta Kosielska — dyry­gent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Powtórzenie — Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (ter­mi­ny zosta­ną poda­ne póź­niej)
Spektakl przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy z Conservatorio di Rovigo

 

PAMIĘCI PROFESORA ZENONA BRZEWSKIEGO
Koncert w 20. rocznicę śmierci

18/02/2013 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: Andrzej Gębski, Marta Gębska, Agata Janczy, Emilia Jarocka, Magdalena Kołcz, Maria Machowska, Barbara Malcolm, Karolina Mikołajczyk, Dominika Modelska, Anna Orlik, Agata Struzik, Janusz Wawrowski, Marta Zalewska — skrzyp­ce, Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Z. Brzewskiego pod dyrek­cją Andrzeja Gębskiego

W pro­gra­mie: J.S. Bach, H. Wieniawski, F. Kreisler, I. Frołow, R. Twardowski

Opieka arty­stycz­na: Andrzej Gębski, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

KWARTET WILANÓW ZAPRASZA

20/02/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Tadeusz Gadzina — I skrzyp­ce, Paweł Łosakiewicz — II skrzyp­ce, Ryszard Duź — altów­ka, Marian Wasiółka — wio­lon­cze­la
 • Aleksander Romański — klar­net

W pro­gra­mie m.in.:

 • J. Brahms – Kwintet klar­ne­to­wy h‑moll op. 115
 • K. Penderecki – III Kwartet smycz­ko­wy
 • L. van Beethoven — Kwartet smycz­ko­wy D‑dur op. 18 nr 3

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety 10 PLN

 

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2013 12:00

Część arty­stycz­na

Wykonawcy: Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la, Agnieszka Przemyk-Bryła — for­te­pian

W pro­gra­mie: F. Chopin — Sonata g‑moll op. 65 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

GOŚCINNY KONCERT ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

23/02/2013 19:00

Wykonawcy:

 • Elżbieta Karaś-Krasztel — for­te­pian
 • Sinfonia Varsovia
  Jerzy Maksymiuk — dyry­gent

Program:

 • G. Mahler — AdagiettoV Symfonii cis-moll
 • W.A. Mozart — Koncert for­te­pia­no­wy nr 21 C‑dur KV 467
 • L. van Beethoven — IV Symfonia B‑dur op.60

Organizator: zewnętrz­ny

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne bile­ty wstę­pu — BILETÓW BRAK

 

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA

24/02/2013 17:00

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

Opieka arty­stycz­na: Klaudiusz Baran, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

PREZENTACJA NAGRAŃ MUZYCZNYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU

25/02/2013 19:00

Koncert Katedry Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: dr Katarzyna Rakowiecka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

JOHANNES BRAHMS – NIEMIECKIE REQUIEM
w 180. rocznicę urodzin Kompozytora

27/02/2013 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Soliści: Ada Ferfecka — sopran, Piotr Halicki — bary­ton
 • Chór Mieszany UMFC
  Krzysztof Kusiel-Moroz — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
  Dariusz Zimnicki — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
  RYSZARD ZIMAK — dyry­gent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety 10 PLN

Program kon­cer­tu (2,6 MB pdf)
Fotoreportaż z kon­cer­tu

 

KONCERT Z OKAZJI 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTWA DUX

28/02/2013 20:00

Wykonawcy:

 • Konstanty Andrzej Kulka — skrzyp­ce
 • Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la
 • Piotr Paleczny — for­te­pian

Organizator: Wydawnictwo DUX, e‑mail: dux@dux.pl

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina