Sezon koncertowy 2012/2013 - Listopad 2012

KONCERT KOMPOZYTORSKI
Koła Naukowo-Artystycznego Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

16/11/2012 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Piotr Stawarski — Trzy obra­zy na flet solo
  Marta Zbirowska – flet
 • Rafał Ryterski — Rytuały
  Alina Gawryś – obój, Maciej Zieliński – tuba, Radosław Mysłek – per­ku­sja
 • Sonia Maczurek (AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach) — Canticum na obój, skrzyp­ce, dwie altów­ki i wio­lon­cze­lę
  Ewa Sobczyk – obój, Grzegorz Friedla — skrzyp­ce, Agnieszka Baron – altów­ka, Katarzyna Jarczyk – altów­ka, Mateusz Smołka — wio­lon­cze­la
 • Jan Krutul — QWERTY na flet solo
  Magdalena Natalia Markulak – flet
 • Blanka Stachelek — Z Legend. III do słów K.K. Baczyńskiego
  Wanda Franek — alt, Weronika Izert – altów­ka, Zuzanna Filipek – wio­lon­cze­la
 • Andrzej Karałow — Meeting in the Dark Chamber na gita­rę baso­wą i kla­we­syn
  Katarzyna Kluczykowska – kla­we­syn, Michał Zuń – gita­ra baso­wa
 • Adrianna Furmanik — Ontologia dymen­sjo­nal­na na dwa fle­ty, dwa klar­ne­ty i kwar­tet smycz­ko­wy
  Magdalena Łapińska – flet, Joanna Krajewska – flet, Jerzy Matysiak – klar­net, Mateusz Rajkowski – klar­net, Monika Hirsch – skrzyp­ce, Karolina Matuszkiewicz – skrzyp­ce, Mateusz Filip Wasiucionek – altów­ka, Maria Ćmiel — wio­lon­cze­la
 • Piotr Stawarski — Krzyż i dziec­ko do słów C.K. Norwida na bary­ton i for­te­pian
  Piotr Stawarski – bary­ton, Artur Słotwiński — for­te­pian
 • Aleksandra Chmielewska — Ucieczka na kwin­tet smycz­ko­wy
  Magdalena Lech – skrzyp­ce, Adam Mikulski – skrzyp­ce, Katarzyna Trzeciak – altów­ka, Zuzanna Filipek – wio­lon­cze­la, Michał Kazimierski – kon­tra­bas
 • Ignacy Sokal — Ego Integrity na flet solo
  Maja Helbert – flet
 • Wojciech Kostrzewa — Dwie pie­śni do słów B. Leśmiana: Noc, Aniołowie
  Agnieszka Kowaluk – sopran, Jacek Dziołak – klar­net, Maurycy Stawujak – for­te­pian
 • Tomasz Kozieł (AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach) — Just be who you are
  Grzegorz Friedla – skrzyp­ce, Mateusz Smołka – wio­lon­cze­la
 • Jan Sanejko — Getsemani na for­te­pian
  Andrzej Zawadzki – for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny