Sezon koncertowy 2012/2013 - Listopad 2012

LAUREACI
X Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

07/11/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: lau­re­aci Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

Program Koncertu Laureatów MKWPA im. Edmunda Kossowskiego, 7 listo­pa­da 2012 r.

Galeria zdjęć z kon­kur­su

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 10 PLN

Przesłuchania w dniach 5, 6 listo­pa­da 2012 r.