Sezon koncertowy 2012/2013 - Listopad 2012

OBLICZA PIEŚNI POLSKIEJ

04/11/2012 17:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy: lau­re­aci poprzed­nich edy­cji Konkursu im. Edmunda Kossowskiego
Ewelina Siedlecka — sopran, Piotr Halicki — bary­ton
Małgorzata Kluźniak-Celińska, Szymon Kowalczyk — for­te­pian
Urszula Cuvellier — sopran, David Leszczynski — for­te­pian

W pro­gra­mie m.in.: F. Chopin, S. Moniuszko, K. Szymanowski, P. Perkowski

Opieka arty­stycz­na: prof. Jerzy Knetig, dr Eugenia Rozlach

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

LAUREACI
X Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

07/11/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: lau­re­aci Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

Program Koncertu Laureatów MKWPA im. Edmunda Kossowskiego, 7 listo­pa­da 2012 r.

Galeria zdjęć z kon­kur­su

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 10 PLN

Przesłuchania w dniach 5, 6 listo­pa­da 2012 r.

 

WIECZÓR IMPROWIZACJI

09/11/2012 18:00

Koncert w ramach sesji naukowej „Impro­wi­za­cja w meto­dzie Emila Jaques-Dalcroze’a”

Wykonawcy: Jagodziński Trio, Szabolcs Esztényi, Marta Grzywacz, Agata Jarosz, Paulina Jędrych, Joanna Jędrzejewska, Agata Pankowska — for­te­pian

Organizator: Zakład Metod Edukacyjnych UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

NADZWYCZAJNY KONCERT
Amerykańskiej Orkiestry Sił Powietrznych

10/11/2012 18:00

W pro­gra­mie m.in.: R. Galante, E. E. Bargley, P. Dukas, D. Fatek, R. Leoncavallo, R. Lovland

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 10 PLN

Program kon­cer­tu (pdf)Amerykańska orkie­stra sił powietrz­nych Stanów Zjednoczonych w Europie ponow­nie w Polsce
Fotoreportaż z kon­cer­tu

 

KONCERT MUZYKI POLSKIEJ

11/11/2012 15:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy: Hanna Raniszewska, Karolina Czechowska, Martyna Smolińska, Tomasz Domański, Kamil Borkowski, Rafał Mokrzycki, Tomasz Lupa — for­te­pian

W pro­gra­mie: F. Lessel, F. Chopin, I.J. Paderewski, K. Szymanowski

Sala im. H. Melcera
Wstęp wol­ny

Organizator: Katedra Fortepianu

 

HOMMAGE À LA MUSIQUE FRANÇAISE
Claude Debussy 150. rocznica urodzin, Darius Milhaud 120. rocznica urodzin
Jean Françaix 100. rocznica urodzin, Jacques Ibert 50. rocznica śmierci

12/11/2012 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy: GRUPPO DI TEMPERA: Agata Igras-Sawicka — flet, Sebastian Aleksandrowicz — obój, Adrian Janda — klar­net, Artur Kasperek — fagot, Tomasz Bińkowski — wal­tor­nia, Agnieszka Kopacka — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • J. Ibert – Trois pie­ces bre­ves na kwin­tet dęty
 • J. Françaix – L’Heure du Berger na flet, obój, klar­net, wal­tor­nię i for­te­pian
 • D. Milhaud – La che­mi­née du roi René op. 205 na kwin­tet dęty
 • F. Poulenc – Sextuor na for­te­pian i kwin­tet drew­nia­ny
                      – Trio na obój, fagot i for­te­pian

Opieka arty­stycz­na: dr Paweł Gusnar

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

KONCERT POŚWIĘCONY PAMIĘCI BOGNY SOKORSKIEJ

13/11/2012 19:00

Filharmonia Narodowa
Sala Kameralna, ul. Jasna 5

Wykonawcy: Laureaci Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

Bilety dostęp­ne w kasach Fil­har­mo­nii Naro­do­wej
tel.: (22) 551 71 27, e-mail: bilety@filharmonia.pl
Ceny bile­tów 30 i 25 PLN

 

MAJA NOSOWSKA i Jej Goście

14/11/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:  Urszula Kryger — mez­zo­so­pran, Jadwiga Rappé — alt, Krzysztof Szmyt — tenor
Sebastian Aleksandrowicz — obój, Artur Kasperek — fagot
Mariusz Rutkowski, Robert Morawski — for­te­pian

W pro­gra­mie: J. Haydn, L.M. Rogowski, E. Młynarski, F. Schubert, R. Schumann, E. Grieg, J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Dargomyżski, C. Cui

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 10 PLN

Program kon­cer­tu (pdf)
Fotoreportaż z kon­cer­tu

 

KONCERT KOMPOZYTORSKI
Koła Naukowo-Artystycznego Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

16/11/2012 19:00

Program i wyko­naw­cy:

 • Piotr Stawarski — Trzy obra­zy na flet solo
  Marta Zbirowska – flet
 • Rafał Ryterski — Rytuały
  Alina Gawryś – obój, Maciej Zieliński – tuba, Radosław Mysłek – per­ku­sja
 • Sonia Maczurek (AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach) — Canticum na obój, skrzyp­ce, dwie altów­ki i wio­lon­cze­lę
  Ewa Sobczyk – obój, Grzegorz Friedla — skrzyp­ce, Agnieszka Baron – altów­ka, Katarzyna Jarczyk – altów­ka, Mateusz Smołka — wio­lon­cze­la
 • Jan Krutul — QWERTY na flet solo
  Magdalena Natalia Markulak – flet
 • Blanka Stachelek — Z Legend. III do słów K.K. Baczyńskiego
  Wanda Franek — alt, Weronika Izert – altów­ka, Zuzanna Filipek – wio­lon­cze­la
 • Andrzej Karałow — Meeting in the Dark Chamber na gita­rę baso­wą i kla­we­syn
  Katarzyna Kluczykowska – kla­we­syn, Michał Zuń – gita­ra baso­wa
 • Adrianna Furmanik — Ontologia dymen­sjo­nal­na na dwa fle­ty, dwa klar­ne­ty i kwar­tet smycz­ko­wy
  Magdalena Łapińska – flet, Joanna Krajewska – flet, Jerzy Matysiak – klar­net, Mateusz Rajkowski – klar­net, Monika Hirsch – skrzyp­ce, Karolina Matuszkiewicz – skrzyp­ce, Mateusz Filip Wasiucionek – altów­ka, Maria Ćmiel — wio­lon­cze­la
 • Piotr Stawarski — Krzyż i dziec­ko do słów C.K. Norwida na bary­ton i for­te­pian
  Piotr Stawarski – bary­ton, Artur Słotwiński — for­te­pian
 • Aleksandra Chmielewska — Ucieczka na kwin­tet smycz­ko­wy
  Magdalena Lech – skrzyp­ce, Adam Mikulski – skrzyp­ce, Katarzyna Trzeciak – altów­ka, Zuzanna Filipek – wio­lon­cze­la, Michał Kazimierski – kon­tra­bas
 • Ignacy Sokal — Ego Integrity na flet solo
  Maja Helbert – flet
 • Wojciech Kostrzewa — Dwie pie­śni do słów B. Leśmiana: Noc, Aniołowie
  Agnieszka Kowaluk – sopran, Jacek Dziołak – klar­net, Maurycy Stawujak – for­te­pian
 • Tomasz Kozieł (AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach) — Just be who you are
  Grzegorz Friedla – skrzyp­ce, Mateusz Smołka – wio­lon­cze­la
 • Jan Sanejko — Getsemani na for­te­pian
  Andrzej Zawadzki – for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

 

KLAWESYN WCZORAJ I DZIŚ

18/11/2012 17:00

Zagraniczni Goście w ramach cyklu „Dla miłośników i dla znawców”

Wykonawca: Andrée Darras — kla­we­syn (Conservatorio S. Pietro a Majella, Neapol, Włochy)

W pro­gra­mie:

 • G. F. Händel – Suita B-dur HWV 434
 • J. Ph. Rameau – 4 utwo­ry
 • J. Françaix – L’insectarium
 • D. Scarlatti – 4 sona­ty
 • J. S. Bach – Fantazja chro­ma­tycz­na i Fuga d-moll BWV 903

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. Leszek Kędracki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

KONCERT

19/11/2012 19:00

W pro­gra­mie: Józef Elsner — Msza F-dur op. 41 oraz utwo­ry orga­no­we kom­po­zy­to­rów pol­skich XIX w.

Wykonawcy:

 • Vocal Consort Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • Jerzy Dziubiński – orga­ny
 • Ryszard Zimak – dyry­gent

Organizator: Uniwersytet Warszawski

Kościół Ewangelicko-Augsburski
pl. Małachowskiego 1
Wstęp wol­ny

 

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI

19/11/2012 19:00

Wykonawcy:

 • Kwartet smycz­ko­wy TESSERIS: Katarzyna Boniecka — I skrzyp­ce, Angelika Środoń — II skrzyp­ce, Paweł Czarny — altów­ka, Joanna Śliwa — wio­lon­cze­la
 • Tomasz Woźniak — trąb­ka, Dariusz Przybylski — orga­ny, Maria Pawlik — obój, Aruto Matsumoto — for­te­pian
 • DUO DA GAMA: Danuta Wasko, Taras Wasko — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • Alicja Gronau – Kilka spoj­rzeń na Paulę dla kwar­te­tu smycz­ko­we­go (2012)
 • Aldona Nawrocka – Diptichos na trąb­kę i orga­ny (2012)
 • Paweł Strzelecki – Sonata na obój i for­te­pian (2009)
 • Edward Sielicki – Suita tań­ców nie-pol­skich na for­te­pian na czte­ry ręce (2009)

Koordynator: dr Bartosz Kowalski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

W DUECIE – PO POLSKU

21/11/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Kamila Wąsik-Janiak — skrzyp­ce, Karolina Nadolska — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • H. Wieniawski – Polonez kon­cer­to­wy D-dur op. 4
                             – Fantazja na tema­ty z ope­ry „Faust” Gounoda op. 20
 • K. Szymanowski – Sonata d-moll op. 9
 • I.J. Paderewski – Sonata a-moll op. 13

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 10 PLN

 

MUZYKA KOMPOZYTORÓW WARSZAWSKICH
Bartosz Kowalski

25/11/2012 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu „Interpretacje Muzyki Chóralnej”

Wykonawcy:

 • Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Daniel Synowiec — dyry­gent
 • Unplugged Orchestra, Michał Śmigielski — dyry­gent
 • Zespół Wokalny PROMODERN: Łucja Szablewska-Borzykowska — sopran, Ewa Puchalska — mez­zo­so­pran, Elżbieta Wróblewska-Rydzewska — mez­zo­so­pran, Andrzej Marusiak — tenor, Artur Janda — bas-bary­ton, Piotr Pieron — bas, kie­row­nik arty­stycz­ny
 • Krzysztof Niezgoda, Radosław Mysłek — per­ku­sja

Program:

 • Sanctus (2000)
 • Lacrimosa (2001)
 • Kum i kuma (2005)
 • Domine Deus (1997/2012)
 • Where Are You (pra­wy­ko­na­nie 2012)
 • Gdzie ten kot? (2006/2012)
 • „Mała Polska Muzyka” (2008)
 • „Rex Mundi” na chór, orkie­strę smycz­ko­wą i dwie per­ku­sje (pra­wy­ko­na­nie 2012)

 Opieka arty­stycz­na: prof. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

 

KLASYKA AWANGARDY I KLASYCZNA AWANGARDA

26/11/2012 19:00

Koncert Studia Muzyki Komputerowej i Elektronicznej

W pro­gra­mie m.in.: Andrzej Dobrowolski

Opieka arty­stycz­na: dr Barbara Okoń-Makowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Koncert orga­ni­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Międzyuczelnianym Studium Multimedialnym – pro­jek­tem współ­fi­nan­so­wa­nym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pro­gra­mu ope­ra­cyj­ne­go Kapitał Ludzki.

 

KONCERT SYMFONICZNY

28/11/2012 19:00

„Środa na Okólniku”
Koncert pod patronatem JM Rektora prof. zw. Ryszarda Zimaka

Wykonawcy:

 • Roman Lasocki — skrzyp­ce
 • Klaudiusz Baran — akor­de­on
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC
 • TOMASZ BUGAJ — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • M. Błażewicz – Koncert na akor­de­on i orkie­strę smycz­ko­wą
 • M. Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie op. 12
 • G. Bacewicz – VII Koncert skrzyp­co­wy

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 10 PLN

godz. 17:30, Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Premierowy pokaz fil­mu Skrzypce Króla w reży­se­rii Ireneusza Bukowskiego
Projekcja fil­mu z przy­czyn tech­nicz­nych nie odbę­dzie się

godz. 18:30, Foyer Sali Koncertowej Fryderyka Chopina
Uroczyste prze­ka­za­nie jako daru dla UMFC instru­men­tów lut­ni­czych Grupy Podhalańskiej ZPAL pod kie­row­nic­twem Stanisława Króla

Program kon­cer­tu (pdf)
Fotoreportaż z kon­cer­tu